Hoogmoed komt voor de koersval

V staat bij Vedior en VNU niet voor Victorie.

Het uitzendbureau en de uitgever hebben de afgelopen dagen beide hun hand overspeeld door reacties van beleggers verkeerd te taxeren.

Eerst Vedior. Na acht maanden nadenken en onderhandelen met gegadigen kwam de vernieuwde directie maandag met de verrassende mededeling dat er geen dochters worden verkocht. Met de opbrengst van een of meer verkopen wilde Vedior juist de schuldenlast verminderen.

Voormalig topman Smit haalde zich in 1999 de schuldenlast op de hals met de miljardenovername van de Britse uitzendspecialist Select. De rentelasten op de leningen en de afschrijving op de overnamepremie dreven Vedior vorig jaar in de verliezen. Smit wilde die aankoop financieren met nieuwe aandelen, maar de markt weigerde en dat werd vorig jaar zijn Waterloo.

Nu schrok de markt opnieuw van de emissie. De aandelen doken omlaag naar 11,80 euro — dat was ook de koers aan de vooravond van Smits gedwongen vertrek vorig jaar. En juist die koers, die Vediors verdere expansie belemmerde, was toen het argument voor het vertrek van Smit en drie commissarissen. Dat belooft nog wat als Vedior volgende maand met meer nieuws komt.

VNU verkeek zich de afgelopen weken eveneens op beleggersreacties. Ook VNU moet een miljardenovername financieren (Amerikaanse AC Nielsen), ook VNU dacht daarvoor (mede) aandelen uit te geven, maar VNU haalt twee keer bakzeil.

De uitgever wilde beleggers in een converteerbare obligatie dwingen om hun effecten rap om te wisselen in aandelen VNU. Daarmee zou de vermogensbasis van het bedrijf worden versterkt, bijvoorbeeld voor nieuwe leningen. De aandelenkoers van VNU daalde echter na de publicatie van de wat tegenvallende winstprognose rap en de beursmalaise van de laatste week gaf de geforceerde omwisseling de genadeslag. Nu moet VNU de lening contant aflossen.

Ook de geplande aandelenuitgifte gaat niet door. In plaats daarvan komt VNU met een nieuwe converteerbare lening die beide transacties omvat: zo'n 850 miljoen euro.

De geloofwaardigheid van een uitgifte van nieuwe aandelen werd ook niet vergroot door de verkoop van een aandelenpakketje door voormalig topman en nu commissaris Brentjens. Hij deed vorige week 25.000 aandelen van de hand. Als kenners verkopen, moeten beleggers dan vertrouwen tonen en instappen?

    • Menno Tamminga