Het huis van hamster Jip

ONGEVEER EEN MAAND geleden vroegen we lezers van de Kinderpagina foto's op te sturen van hun leukste en lelijkste plekjes thuis. Tientallen kinderen reageerden, en we hebben de aardigste foto's al afgedrukt.

Maar één `mijn mooiste plekje' hadden we nog tegoed. Dat is deze foto, waar Laureen Ouweneel (8) uit Dordrecht bij schreef:

,,Het leukste plekje in ons huis is het slaaphuisje van mijn hamster Jip omdat het zo grappig is en ik er ook wel in wil slapen.''

Inmiddels doen ook meer scholen in het land het project `Fotografeer je leukste/ je lelijkste plekje', naar aanleiding van het bericht op de Kinderpagina over de bedenkers van het fotoproject. BarBara Hanlo en Elsbeth Horneman vroegen de leerlingen van groep 5/6 van de basisschool de Kinkerhoek in Amsterdam vorig jaar hun lelijkste en leukste plekje zelf te fotograferen. Daar maakten ze een boekje van, dat je kunt bestellen op onderstaand adres. En op de website met ideeën voor meesters en juffen staat een interview met beide bedenkers (www.leerkracht.nl). Het boekje `Mijn mooiste/ mijn lelijkste' is te koop door overmaking van 29 gulden op rekening 7537848 van Purple Earth Productions.