Gezocht:voorzitter die Van Gaal kent

De betaald-voetbalclubs vergaderen maandag over een nieuwe bestuursstructuur van de profsectie. Een meerderheid, zonder Ajax, Feyenoord en PSV, wil Gaston Sporre als onafhankelijke voorzitter van de Raad van Toezicht.

De poppetjes zijn nog niet aan de orde, vindt mr. Henk Kesler, directeur van de afdeling betaald voetbal van de KNVB. Eerst moet gesproken worden over de structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dáárvoor is maandag in Zeist een buitengewone algemene vergadering uitgeschreven.

De bestuursstructuur van de profsectie gaat na tientallen jaren op de helling en wordt aangepast aan de normen van deze tijd. Een deel van de taken van het huidige sectiebestuur worden volgens plan vanaf mei uit handen genomen door een directieteam dat zal bestaan uit een algemeen directeur, een directeur namens de Eredivisie NV (ENV) en een directeur namens de Coöperatieve Eerste Divisie NV. Zij moeten verantwoording afleggen aan een Raad van Toezicht waarin twee afgevaardigden zitting nemen van de eredivisie, twee van de eerste divisie en een onafhankelijke voorzitter. De leden mogen clubgebonden zijn. ,,Die invulling laten we aan de discretie van de eredivisie en de eerste divisie over'', zegt Kesler. ,,De nieuwe opzet moet leiden tot een grotere efficiency en slagvaardigheid in het voeren van beleid. Het nieuwe bestuur, de Raad van Toezicht, gaat meer op afstand functioneren. Dit college komt hooguit zo'n zes keer per jaar bijeen, terwijl het huidige sectiebestuur elke maand vergadert.''

Over de vacature voor het voorzitterschap is veel te doen geweest. Heerenveen en NEC schoven enkele maanden geleden dr. Gaston Sporre naar voren. Uit een enquête bleek dat 24 clubs de lobby voor de oud-voorzitter van FC Zwolle steunden. Dat is tweederde van de clubs. Dit aantal is ook nodig om in een latere algemene vergadering de voorzitter te kiezen. Het gaat dan om een tweederde of drievierde meerderheid van de stemmen.

Saillant is dat de topdrie van Nederland – Ajax, Feyenoord en PSV – zich niet uitsprak voor de kandidatuur van Sporre. Zij ontvingen geen enquêteformulier in de brievenbus. `Enquêteur' en Heerenveen-voorzitter Riemer van der Velde: ,,Van Kesler kregen wij te horen dat de top drie niet gecharmeerd is van Sporre. Kesler moet goed op de hoogte zijn, Van Praag en Van Raaij zitten immers in het sectiebestuur. Daarom hebben wij geen poging meer ondernomen.'' Kesler zelf uitte in een bijeenkomst met eerstedivisieclubs ook zijn bedenkingen tegen Sporre. Hij achtte de voormalige formateur van diverse sectiebesturen te controversieel. ,,Dat wil toch niet zeggen dat ik tegen de kandidatuur van Sporre ben?'', stelt Kesler zich nu wat terughoudender op. ,,Het gaat om de procedure. Ik vind het tijdstip ongelukkig om nu al over kandidaten te praten. Maar als straks Sporre op democratische wijze door de clubs wordt gekozen, wie ben ik dan om tegen zijn voorzitterschap te zijn? We zoeken een voorzitter die redelijk ingevoerd is in het betaalde voetbal. Geen hoogleraar die Van Gaal niet kent. Zo'n man heb ik een keer in een commissievergadering meegemaakt. Van Gaal? Nooit van gehoord, zei deze professor.''

Verstandige taal van de KNVB-directeur, stelt Van der Velde. ,,Maar Kesler was enige weken geleden om onduidelijke redenen anti-Sporre. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig.'' Van der Velde kan zich overigens niet voorstellen dat de topclubs in Sporre een slechte kandidaat zien. ,,Hij zorgde ervoor dat Van Praag (Ajax) en Van Raaij (PSV) in het sectiebestuur kwamen. Sporre beschikt over goede relaties in de politiek. Zijn kwaliteiten staan buiten elke discussie.'' Maar Sporre, die geïnteresseerd is als het een serieuze functie betreft en geen `simpel' commissariaatje, bleek in negen jaar ook een hemelbestormer die zich weinig aantrok van de kopstukken in het voetbal. Juist dat zal de 24 clubs aanspreken. Zo torpedeerde hij met Van der Velde de Club Card – en botste frontaal met Ajax-voorzitter Van Praag.

Van der Velde laat maandag van de ontwikkelingen in de vergadering afhangen of hij de kandidatuur van Sporre te berde brengt. De overige, clubgebonden bestuurders in de Raad van Toezicht mogen van hem weer zwaargewichten worden van het kaliber Van Praag en Van Raaij. ,,Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er straks zware dubbelfuncties uitrollen. Maar ik ben niet tegen een vertegenwoordiger van een topclub in de Raad van Toezicht. De periode dat bijvoorbeeld Feyenoord-voorzitter Van den Herik in het bestuur van de ENV zat, was aantrekkelijker dan het tijdperk erna.''

De clubs komen maandag ook bijeen om over het nieuwe transfersysteem te praten. Tevens wordt gediscussieerd over de plannen voor de verbeterde competitie voor tweede elftallen waartegen veel verzet bestaat in de eerste divisie. Bij agendapunt 4 zal behalve de nieuwe structuur ook de samenwerking tussen de amateurs en het betaalde voetbal ter sprake komen. Kesler: ,,Een aantal zaken dat nu nog in handen is van de amateurs, komt bij de profs te liggen. Zoals de organisatie van de landelijke jeugdcompetitie en het opnemen van contractspelers in jeugdelftallen. Het gaat om een punt of twaalf. In ruil zal de profsectie de amateurs jaarlijks 1,8 miljoen gulden betalen. Op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de ontbrekende financiering van het Masterplan in het jeugdvoetbal. Het is een onderhandelingsresultaat dat we de clubs voorleggen.'' Reactie Van der Velde: ,,Hier zal nog wel even over gesproken moeten worden.''

    • Erik Oudshoorn