Duopraktijk

Ton Serrarens (50) huisarts in een duopraktijk, Lent.

Aantal patiënten: 3.600

Bruto praktijkinkomsten ƒ510.000

Gereserveerd voor uitgaven ƒ 208.000

Bruto inkomen ƒ 172.000

Netto inkomen ƒ42.406

,,Toen we begonnen, hebben we afgesproken om veertig procent van de praktijkinkomsten te reserveren voor praktijkkosten en veertig procent voor ons inkomen. Dat werkt aardig, meestal spelen we quite met de praktijkkosten. Toen we dit kloosterpand kochten, wisten we dat de verbouwing zeker een ton zou gaan kosten. Omdat we destijds weinig huur betaalden, hebben we dat bedrag gewoon vantevoren gespaard. We geven veel uit aan geavanceerde instrumenten, zoals longfunctie-apparatuur en een electrocardiogram. Er staat hier zeker voor 35.000 gulden. We doen ook sterilisaties en controleren hartfuncties. Die specialistische dingen vinden we leuk om te doen, al vergoedt het ziekenfonds die niet omdat het officieel ziekenhuistaken zijn. Andere hoge kosten zijn de verplichte pensioenpremie van 35.000 gulden, de arbeidsongeschiktheidspremie, die inmiddels 23.000 gulden bedraagt en drie assistenten. Maar eerlijk gezegd ben ik niet zo ontevreden. Voor ik huisarts werd, ben ik jaren tropenarts geweest in Tanzania, daar leer je wel relativeren. De grens ligt voor mij bij mijn drie weken zomervakantie – daar wil ik niet op beknibbelen. Ik ben nu wel aan het dubben of ik mijn huis wit of zwart zal laten opknappen. Meer geld is natuurlijk welkom. Daarvan zou ik parttime wijk-en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen aannemen, voor onze vele oudere patiënten. Zoiets kost snel 80.000 gulden. Zij zouden een hulpsysteem kunnen opzetten, bijvoorbeeld voor patiënten met beginnende dementie.''

    • Rentsje de Gruyter