Akkoord steun Japanse economie

De Japanse regering heeft vandaag overeenstemming bereikt over nieuwe maatregelen ter stimulering van de economie, dit keer zonder extra overheidsuitgaven.

Binnen twee jaar moeten de 15 grote banken 13 biljoen yen (260 miljard gulden) aan `slechte leningen' afschrijven.

De term `afschrijven' blijkt echter twee betekenissen te hebben in Japan, zoals de laatste tijd duidelijk wordt. Als banken in het verleden over afschrijven spraken wilde dit vaak slechts zeggen dat men reserves opzij zette om het verlies te dekken, zonder dat in gebreke blijvende debiteuren werden geliquideerd of onderpand werd verkocht. Op deze manier gaat Japan sanering van niet-levensvatbare bedrijven al jarenlang uit de weg. De vraag is wat de regering nu precies wil.

Ten tweede zet de overheid een fonds op dat aandelen gaat overnemen van banken. Banken willen van deze aandelen af om hun verliezen te dekken en zetten zo aandelenkoersen onder druk. Om deze benedenwaartse druk tegen te gaan neemt een fonds binnenkort deze aandelen over.

Econoom Richard Jerram van ING Barings in Tokio noemt dit ,,pure manipulatie van de markt'' die uitsluitend is gericht op ,,het bestrijden van symptomen, maar niet de problemen''. Desondanks zal het vooralsnog een ,,positief effect'' hebben op de aandelenmarkt, denkt hij.

Volgens Taro Aso, minister van Economisch en Begrotingsbeleid, is Japan nu eindelijk bereid een pijnlijke sanering van de economie ter hand te nemen. Analisten blijven hier echter sceptisch over. ,,Gezien de invloed van gevestigde belangen is het niet realistisch betekenisvolle herstructurering te verwachten'', meent Jerram.