Achterstandswijk

Nico Vlaar (51), huisarts met duopraktijk te Nijmegen

Aantal patiënten: 3.500

Bruto praktijkinkomsten: ƒ496.998,21

Netto winst praktijk ƒ287.145,18

Bruto inkomen ƒ106.724,00

Netto inkomen ƒ42.175,00

,,We zitten in een achterstandswijk, 42 procent van de patiënten is allochtoon. Dat verklaart veel van onze uitgaven. De personeelskosten zijn veel hoger dan gemiddeld, ruim 123.000 gulden. We hebben drie assistenten, van wie twee dure met veel ervaring en dat is hier nodig. Allochtonen bezoeken hun huisarts vaker dan autochtonen. De assistent moet dus een goede telefoonselectie kunnen maken, dwars door taalbarrières heen. Omdat we in een achterstandswijk zitten, geven de ziekenfondsen jaarlijks een toeslag van 17.000 gulden. Maar die dekt de kosten lang niet. Mijn inkomen is gedaald. Vooral door stijging van de arbeidsongeschiktheidspremie. In 2001 betaal ik zo'n 20.000 gulden, tegen 5.790 in 1998. Doordat de maatschap de praktijkwoning bezit, geven we maar 19.000 gulden aan huisvesting uit en verdienen we bij door verhuur van de bovenetage. Als we meer geld hadden, zou ik er twintig uur assistentie bijnemen. En ik zou mijn patiëntenarchief automatiseren. Nu ben ik veel tijd kwijt aan het opzoeken van gegevens en heb ik geen overzicht over hun ziektegeschiedenis. Ik heb een goed leven, een huis en vier gezonde kinderen die kunnen studeren – doordat mijn vrouw werkt. Als ik het eten betaal en de verzekeringen, is mijn inkomen wel op. Vakanties, kleren en studiekosten zijn dan nog niet betaald. Ach, straks leef ik als een vorst. Ik betaal nu verplicht een uitzinnige pensioenpremie, vanwege oude afspraken tussen huisartsen en de ziekenfondsen, maar vanaf mijn 65ste krijg ik wel jaarlijks 224.000 gulden bruto.''

    • Rentsje de Gruyter