Aanklager: Vlaams Blok is racistisch

De Brusselse openbare aanklager heeft gisteren een veroordeling geëist van het extreem-rechtse Vlaams Blok wegens racisme. De partij riskeert bij een veroordeling dat alle overheidsfinanciering wordt stopgezet. Politici van het Vlaams Blok hebben al gezegd dan mogelijk een nieuwe partij op te richten.

Aanklager Hedwig Steppé kwam met de eis in een proces tegen drie stichtingen die als de ruggengraat van het Vlaams Blok worden beschouwd. Tegen de stichtingen waren klachten ingediend door het Belgisch Centrum voor Racismebestrijding en de Liga voor de Mensenrechten op grond van teksten in brochures. De organisaties hebben meermalen naar Nederland en Frankrijk verwezen, waar racistische partijen via justitie zijn aangepakt. Een van de advocaten van de klagende partijen sprak van een ,,historisch'' requisitoir.

Directeur Johan Leman van het Centrum voor Racismebestrijding noemt in een reactie het verloop van de rechtszaak tot nu toe ,,een aangenaam verschijnsel in België''. In 1994 mislukte een poging om het Vlaams Blok wegens racisme veroordeeld te krijgen, omdat rechtspersonen niet strafrechtelijk konden worden vervolgd. Inmiddels kan dat wel.

De aanklager verwierp het verweer van het Vlaams Blok dat de stichtingen met de term `vreemdeling' slechts onderscheid maken tussen Belgen en niet-Belgen. Volgens de aanklager heeft de term door de wijze van gebruik bij het Vlaams Blok en de stichtingen ,,racistische en xenofobe connotaties'' gekregen. Ditzelfde geldt volgens aanklager Steppé voor de leuze `eigen volk eerst'. Steppé: ,,Uit het hele discours van het Blok blijkt dat vreemdelingen worden afgeschilderd als gepriviligieerden die in de watten worden gelegd, terwijl het eigen volk zogenaamd zijn plan moet trekken en opdraaien voor zijn eigen miserie''. Het proces wordt eind deze maand voortgezet.