Zalm vindt 5 miljard voor extra beleid

De coalitiepartners in het kabinet lijken dichter bij een oplossing voor de begroting 2002 te komen, nu minister Zalm (Financiën) erin geslaagd is ongeveer 5 miljard gulden extra vrij te maken voor nieuw beleid.

Tot enkele weken geleden leek het erop dat er in 2001 zo'n 3,7 miljard gulden extra te besteden zou zijn en in 2002 slechts 0,4 miljard. Nieuwe berekeningen van Zalm en verschuivingen binnen de departementale begrotingen hebben er inmiddels toe geleid dat dit jaar 1,3 miljard extra gevonden is en volgend jaar nog eens 4,6 (inclusief de 1,3 miljard van 2001). Overigens is niet uit te sluiten dat de 5 miljard nog iets hoger uit zal vallen. Zalm bespreekt dezer dagen de uitgaven nog met een aantal ministers.

Vooral minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft op zijn eigen begroting veel posten gevonden waarop bezuinigd kan worden. De aanhoudende economische groei zorgt ervoor dat Vermeend minder geld dan voorzien kwijt is aan het weer aan het werk helpen van werklozen. Bronnen in Den Haag melden dat er wellicht 1,5 miljard gulden van de begroting Sociale Zaken overgeheveld kan worden naar andere departementen.

De PvdA-ministers voeren de druk op Zalm deze dagen echter nog wat meer op. ,,Als Zalm vijf miljard vindt, wil de PvdA dat er zes tot zeven miljard van gemaakt wordt'', zegt een ingewijde. De druk op de PvdA-ministers vanuit de Kamerfractie speelt daarbij een grote rol. De PvdA heeft voor de begroting 2002 hoog ingezet en wil veel extra investeren in onderwijs, zorg en veiligheid, desnoods ten koste van de strikte begrotingsregels. Bronnen rondom Zalm spreken dan ook gekscherend van het `Melkert-effect', omdat de fractievoorzitter van de PvdA de naam heeft de uitgaven nooit genoeg te vinden.

Op Financiën gaat men er nog steeds vanuit dat de begrotingsregels (de Zalm-norm) gehandhaafd zullen kunnen worden. De inkomstenmeevaller (in totaal ruim 30 miljard gulden, waarvan zo'n 10 miljard al is besteed aan lastenverlichting en staatsschuldaflossing) zal dan ook niet worden gebruikt om nieuwe uitgaven mee te financieren. Morgen zal Zalm in de ministerraad een toelichting geven op de onderhandelingen met de departementen tot dan toe. Van een vastgestelde verdeling van de gevonden gelden is echter nog geen sprake. Een van de belangrijkste overleggen, met minister Borst van Volksgezondheid, staat pas aanstaande maandag op de agenda.