Vuile grond in Barneveld weg

De provincie Gelderland laat zestienduizend ton vervuilde grond die ligt opgeslagen bij het bodemsaneringbedrijf Broerius verwijderen en door een ander bedrijf reinigen. De kosten, ongeveer anderhalf miljoen gulden, zijn voor Broerius. Het bedrijf heeft de met kwik en cyanide vervuilde grond in strijd met de vergunning geaccepteerd. Broerius slaagde er niet in om de grond afdoende te reinigen. De provincie past bestuursdwang toe.