Videla verdeelt Leidse Argentinië-specialisten

Argentinië-specialisten van de Leidse universiteit ruziën over de beoordeling van het Videla-regime. Een lezingencyclus over Argentinië werd afgeblazen.

Ze zitten slechts twee deuren van elkaar verwijderd. De historicus dr. Hans Vogel en prof.dr. Luz Rodríguez, beide Argentinië-expert aan de Leidse universiteit. Uitlatingen van Vogel over het Videla-regime hebben in de afgelopen weken tot een hooglopend conflict tussen de twee geleid.

Het begon met een reactie van Vogel op een artikel over het Videla-regime in dagblad Trouw. In een kort briefje stelde Vogel dat Trouw het bewind van Isabel Perón te vriendelijk had afgeschilderd. Bovendien wees hij erop dat het economische programma van Martinez de Hoz in Argentinië zeer omstreden was en dat de dictatuur moest afrekenen met verzet tegen dat plan. Vogel: ,,Volgens de toen geldende politieke theorie kon alleen een militaire dictatuur de sterke tegenstand vanuit de bevolking onderdrukken.''

Rodríguez was razend over Vogels brief. ,,Hans nam niet alleen te weinig afstand tot het Videla-bewind, hij gaf er een economische rechtvaardiging voor. Dat ging echt te ver. Ik werk al 8 jaar met Hans en ken hem als een collega die provoceert met reactionaire opvattingen. Dat is best, dat is zijn mening. Maar dit kan niet.''

Vogel was net bezig een lezingencyclus over Argentinië te organiseren in het kader van het Studium Generale. Rodríguez zou, op Vogel's verzoek, een lezing geven over literatuur. Maar na de gewraakte brief wilde ze niet meer. ,,Ik vond het om persoonlijke redenen onverteerbaar als de naam Rodríguez samen met de naam Vogel op één affiche zou staan. De naam Rodríguez is ook de naam van een verdwenen persoon.'' Tijdens de junta verdween haar zus.

Rodríguez stuurde de organisatie van het Studium Generale een brief waarin ze haar deelname opzegde. Daarop werd Vogel's lezingencyclus in zijn geheel geschrapt. Vogel: ,,Ik verdedig het Videla-regime helemaal niet. Dit is een ontoelaatbare inperking van de academische vrijheid. Ik word bedreigd in mijn werksituatie.''

Ook de Leidse taalkundige, J.G. Kooij, ergerde zich aan Vogel's opmerkingen en stuurde een briefje aan Trouw. Daarin stelde hij dat op de door Vogel aangehaalde politieke theorie slechts één kwalificatie van toepassing is: fascistisch. Dat, riposteerde Vogel, was onfatsoenlijk en ondemocratisch. Kooij en Rodríguez zijn bevriend. ,,Kooij is een collega die het met mij eens is'', zegt Rodríguez.

De emoties liepen verder op toen Rodríguez in het universiteitsblad Mare stelde dat ze ook niet in gesprek zou gaan met mensen die Auschwitz ontkennen. Vogel beticht Rodríguez van smaad en wil een aanklacht indienen. Rodríguez vanochtend: ,,Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik niet zou praten met mensen die beweren dat Auschwitz economisch noodzakelijk was. Maar ook dat was een heel dom zinnetje. Niet mooi.''