VERENIGDE STATEN

De band tussen Argentinië en andere landen verandert nogal eens. Zo was Groot-Brittannië even een aartsvijand, maar is het land nu weer een geliefde handelspartner, terwijl Spanje eerst alleen goedkope arbeidskrachten leverde en nu vooral als rijke suikeroom komt investeren.

De betrekkingen tussen Argentinië en de VS zijn sterk politiek gekleurd geweest. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Argentinië openlijk fascistische sympathieën koesterde, voerde de Amerikaanse ambassadeur in Buenos Aires, Spruille Braden, actief campagne tegen generaal Juan Domingo Perón in de presidentsverkiezingen van 1946. Hij beschuldigde Perón van collaboratie met de nazi's. Uiteindelijk versloeg Perón de gelegenheidscoalitie van de Amerikaanse ambassade, de Argentijnse oligarchie en de Argentijnse communistische partij. Fel anti-Amerikanisme bleef een kenmerk van het peronisme.

Vanaf 1977 kwam Jimmy Carter met zijn beleid voor de rechten van de mens frontaal in botsing met het Argentijnse militaire regime dat in 1976 aan de macht was gekomen. De Amerikaanse onderminister voor de rechten van de mens, Patricia Derian, bracht een aantal bezoeken aan Buenos Aires en het State Department kwam eind 1977 met lijsten van vermisten. De VS stelden daarna een wapenembargo tegen Argentinië in.

Onder Amerikaanse druk kwam in september 1979 een missie van de Organisatie voor Amerikaanse Staten naar Argentinië om onderzoek te doen naar schendingen van de rechten van de mens. Het OAS-rapport was vernietigend voor Argentinië.

Toen Carter een graanboycot tegen de Sovjet-Unie afkondigde, in reactie op de inval in Afghanistan, weigerde Argentinië zich hierbij aan te sluiten. De Sovjet-Unie was in internationale fora een steunpilaar van Argentinië. In 1980 sloten Argentinië en de Sovjet-Unie een omvangrijk akkoord voor graanleveranties.

Ronald Reagan liet het mensenrechtenbeleid van zijn voorganger varen. De VS zochten toenadering tot het militaire regime. Jean Kirkpatrick, de Amerikaanse VN-ambassadeur, maakte een onderscheid tussen dictatoriale (communistische) en autoritaire (militaire) regimes.

Argentijnse militaire instructeurs werden op Amerikaans verzoek ingezet in de burgeroorlogen van Midden-Amerika. Maar toen Argentijnse militairen de Britse Falklandeilanden bezetten, kozen de VS niet de zijde van de Argentijnen, maar van NAVO-bondgenoot Groot-Brittannië.

Na het herstel van de democratie normaliseerden zich de verhoudingen, al blijven de financiële crises een terugkerend probleem.

    • Roel Janssen