Vakbeweging weert minibondjes

De drie grootste vakcentrales FNV, CNV en De Unie MHP vinden dat vakbonden een minimale omvang moeten hebben om dispensatie te krijgen voor de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de CAO. Ze willen representativiteitseisen stellen aan hun kleine concurrenten, zoals de LBV, die met de horecagroothandel, de videotheken en uitzendbureaus eigenmachtig CAO's afsloot en vervolgens niet onder de centrale CAO viel. Het voorstel werd gisteren besproken in de Stichting van de Arbeid, waar werd vergaderd over de aanpassing van het toetsingskader van de AVV. De eis van de bonden is opmerkelijk, omdat onlangs hun eigen representativiteit in twijfel werd getrokken.