`Test kennis van kinderen van vier jaar'

Minister Hermans (Onderwijs) wil leerlingen al met vier jaar testen op kennis en vaardigheden. Op deze manier kunnen leerachterstanden beter opgespoord worden en kunnen de leerlingen beter worden gevolgd. at zegt Hermans in een interview met de Volkskrant. Doel van het volgen van de leerlingen is volgens de minister het verkrijgen van meer inzicht in de prestaties van scholen. Deze krijgen van het ministerie meer ruimte om eigen beleid te voeren. Meer controle op de prestaties van leerlingen en scholen is volgens Hermans noodzakelijk als steeds meer `Zoetermeerse' regels worden geschrapt.

Het zogenoemde leerlingvolgsysteem dat de minister voorstaat het jarenlang bijhouden van de vorderingen van leerlingen krijgt steeds meer gestalte. De Tweede Kamer steunt in grote meerderheid een voorstel van de minister om een zogenoemd persoonsgebonden nummer in te voeren in het onderwijs. Het sofi-nummer gaat hierbij dienst doen als registratiemiddel.

Begin 2002 wil Hermans het persoonsgebonden nummer invoeren, om te beginnen in het voortgezet onderwijs. De maatregel moet het ministerie helpen leerlingen beter te volgen. Bovendien kan worden gecontroleerde of scholen en gemeenten rechtmatig omgaan met hun budgetten omspringen en kan de administratieve last voor scholen verlicht worden, zo hoopt Hermans.

Alleen de fractie van GroenLinks is tegen de invoering van een persoonsgebonden nummer op basis van het sofi-nummer. Fractielid M. Rabbae: ,,Kinderen van illegalen hebben geen sofi-nummer, zij krijgen straks dus een ander nummer. Hierdoor zullen zij eenvoudig traceerbaar zijn, een kwestie van bestanden aan elkaar koppelen.''

Rabbae vindt dat Hermans onvoldoende waarborgen heeft geboden om het gebruik van het nummer voor andere doeleinden te voorkomen. ,,De minister heeft goede bedoelingen om het tegen te gaan, maar er kunnen riskante effecten optreden. Daarom moet er eerst een batterij aan waarborgen komen.'' Rabbae vreest bovendien dat bedrijven beslag kunnen leggen op de nummers. ,,Voor de commercie is het interessant. Straks krijgen de kinderen allemaal folders thuis om spulletjes aan te schaffen, dat moeten we niet hebben.''

Minister Hermans ontkent dat illegalen opgespoord kunnen worden met het persoonsgebonden nummer. ,,Als een kind geen sofi-nummer heeft, wil dat niet zeggen dat het illegaal is'', zo zei hij gisteren.

Vijf jaar geleden haalde een soortgelijk voorstel van toenmalig minister Ritzen het niet, omdat de Registratiekamer grote bezwaren had tegen een persoonsgebonden nummer. Hermans zegt dat de privacy van leerlingen nu beter geregeld wordt dan destijds door Ritzen werd voorgesteld.