Nieuwe aanklacht tegen Chirac

Het voormalige plaatsvervangend hoofd van de afdeling openbare werken van Parijs, François Ciolina, heeft president Chirac beschuldigd van fraude. Het zou gaan om het aannemen van steekpenningen in de tijd dat Chirac burgemeester was van Parijs. In het dagblad Le Monde zegt Ciolina: ,,Bepaalde zakenmensen hebben me verteld dat ze, om contracten te bemachtigen geld moesten betalen aan het kantoor van de burgemeester''. Ciolina was gisteren getuige in de rechtszaak tegen Chirac. De rechter heeft ook Chirac zelf opgeroepen om te getuigen, maar die weigert te komen met een beroep op zijn onschendbaarheid als president. Ciolina wees er gisteren op dat zijn verklaring overeenkomt met uitspraken die de in 1999 overleden Jean-Claude Mery in 1996 op video liet vastleggen.