Kritiek Kamer op begeleiding WAO'ers

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) doet veel te weinig om de begeleiding van zieke werknemers en WAO'ers te verbeteren.

Deze kritiek uitte een meerderheid van de Tweede Kamer vanmorgen tijdens een debat over de Wet op de reïntegratie van arbeidsgehandicapten (REA). De resultaten van deze in 1998 ingevoerde wet zijn teleurstellend.

Dit jaar wordt een bedrag van 1,1 miljard gulden aan reïntegratie-subsidies uitgegeven. Evaluaties brachten aan het licht dat tientallen miljoenen aan subsidies voor werkgevers overbodig zijn. Bovendien kan bij een groot deel van het uitgegeven geld niet worden aangegeven hoeveel effect het heeft. ,,Duidelijk is dat de kosteneffectiviteit van deze wet te laag is'', erkende Hoogervorst.

Vooral coalitiegenoten PvdA en D66 hadden felle kritiek op de VVD-staatssecretaris. ,,Het WAO-probleem is een probleem van onvoldoende activering. Waar blijft concreet beleid?'', zei het Kamerlid Smits (PvdA). Door het gebrek aan effectieve maatregelen, loopt volgens haar het aantal WAO'ers onnodig op.

Inmiddels zijn er bijna 950.000 arbeidsongeschikten. PvdA en D66 dringen aan op het op grotere schaal invoeren van persoonlijke budgetten voor werknemers, waarmee zij meer zeggenschap krijgen over de scholing en begeleiding die zij nodig denken te hebben. Hoogervorst zei hier niet op tegen te zijn. Maar hij ging fel in tegen de kritiek uit de Kamer dat hij er te weinig tegen heeft gedaan. Hij haalde daarbij aan dat er door strenge keuringen procentueel gezien minder WAO-uitkeringen worden toegekend en steeds meer zieke werknemers een gedeeltelijke uitkering krijgen in plaats van een volledige uitkering.

VVD'er Wilders zei dat ,,de uitvoering van deze wet aan alle kanten rammelt''. Hij stelde voor om de uitgaven aan de wet te halveren. ,,Alles wat schaarser is, wordt effectiever gebruikt.'' Hoogervorst verklaarde de subsidies ,,niet drastisch te willen indikken''.

De staatssecretaris onderzoekt nog hoe het geld effectiever kan worden besteed. Dat onderzoek maakt deel uit van de operatie die het kabinet deze maanden uitvoert, om meer geld vrij te maken voor de sectoren zorg en onderwijs. Op aandringen van de PvdA wordt het debat binnenkort plenair voortgezet.