Kamer ruziet over Ombudsman

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft woensdag de frontale aanval ingezet op de Nationale Ombudsman en zijn rapport over asielzoekers. Daarin uitte Ombudsman R. Fernhout scherpe kritiek op de omstandigheden in de aanmeldcentra voor asielzoekers.

VVD-Kamerlid Niederer noemde het rapport over de eerste opvang die asielzoekers in Nederland in de zogenoemde aanmeldcentra krijgen ,,emotioneel, niet objectief, en louter opgeschreven in superlatieven''. Niet verwonderlijk ook, voegde de liberaal daaraan toe: ombudsman R. Fernhout werkte eerder bij VluchtelingenWerk Nederland. De overige fracties reageerden furieus op de uitlatingen van de VVD'er.

Het past niet de integriteit van Fernhout in twijfel te trekken, zo luidde de kritiek. ,,Onaanvaardbaar'', oordeelde ook PvdA-woordvoerder Middel. Hij zei terug te verlangen naar de vaste asielwoordvoerder Kamp van de VVD. ,,Kamp is soms erg, maar Niederer is nóg erger.''

Toch hadden vrijwel alle fracties kritiek op het rapport. Fernhout noemde de situatie in de aanmeldcentra onder meer `inhumaan', een kwalificatie waar een meerderheid in de Kamer grote moeite mee heeft. De opvang is sober en eenvoudig, en kan op sommige punten wat beter, maar de woorden die de Nationale Ombudsman gebruikt zijn `te sterk'.

Ook staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) noemde deze kwalificaties ,,ongelukkig'', maar zei wel alle aanbevelingen in het rapport langs te lopen en er waar noodzakelijk iets mee te doen.

PvdA, D66 en GroenLinks voelen ervoor `een soort' inspectie in het leven te roepen die de kwaliteit van de asielopvang controleert. Staatssecretaris Kalsbeek wijst deze suggestie niet direct af, maar wil er nog even over nadenken. Er zijn volgens haar al genoeg controlerende instanties.