Greenspan breekt lans voor vrijhandel

Het opwerpen van handelsbarrières is slecht voor de economie en hindert de technologische ontwikkeling. Met deze woorden brak de president van de Amerikaanse centrale banken, Alan Greenspan, gisteren een lans voor meer vrijhandel tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres. ,,De Verenigde Staten hebben aan het front gestaan van de na-oorlogse opening van de internationale markten, en dat is ons en de rest van de wereld zeer ten goede gekomen,' zei Greenspan. ,,Het zou een grote tragedie zijn als dat proces wordt gestopt of teruggedraaid.'

Greenspan reageerde daarmee op de anti-globaliseringsbeweging die anderhalf jaar geleden gesprekken over een nieuwe internationale handelsronde in de stad Seattle verstoorden, maar ook op de luider wordende roep uit de Amerikaanse industrie om meer bescherming tegen buitenlandse concurrentie. Op dit moment maakt met name de Amerikaanse staalindustrie zich sterk voor handelsbescherming. ,,Het is essentieel om te blijven beseffen dat de beste maatregel die industrielanden kunnen nemen om de armoede in veel ontwikkelingslanden te bestrijden, het openstellen is van de eigen markten voor de producten uit die landen,' aldus Greenspan. Hij zei dat grotere handelsstromen binnenlandse bedrijven aansporen om concurrerend te blijven, en daarmee de productiviteit verhogen.

Greenspans nadruk op vrijhandel hangt samen met de poging van de regering-Bush om de president grote onderhandelingsruimte te geven over vrijhandelszaken, de zogenoemde fast track. Bush ontmoette afgelopen maandag democratische en Republikeinse voormannen om het Congres te bewegen hem die ruimte te geven. Het Witte Huis zou graag zien dat dit gebeurt vóór 20 april. Dan begint in de Canadese stad Quebec een topconferentie tussen regeringsleiders van 34 landen van het Westelijk halfrond. Doel is om één grote vrijhandelszone te creëren van Alaska tot Argentinië.

Gisteren ontmoetten ministers van de 34 landen elkaar in Buenos Aires voor voorbereidende gesprekken, die moeten leiden tot wat voorlopig de Free Trade Area of the Americas heet. Veel van de voortgang hangt af van de bevoegdheden die het Congres aan Bush gunt.

De Amerikaanse minister van Handel, Donald Evans, wees er gisteren in Buenos Aires op dat er één vrijhandelszone zou kunnen ontstaan met een bruto binnenlands product van 13.000 miljard dollar en 800 miljoen consumenten. Bij een bijeenkomst in Quebec worden massale anti-globaliseringsprotesten verwacht.