Felle kritiek van Jospin op regering Bush

De Franse premier Lionel Jospin heeft felle kritiek op het buitenlandse beleid van de Amerikaanse regering. In een vraaggesprek met regionale kranten zegt Jospin dat president Bush zich te weinig aantrekt van de internationale gemeenschap.

,,[De Amerikaanse regering] lijkt het niet nodig te vinden om rekening te houden met bepaalde regels, die ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap goed functioneert'', aldus Jospin.

Hij reageerde op het besluit van Bush om het ook door de VS ondertekende Kyoto Protocol, over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, niet uit te voeren. ,,We praten hier over zaken die betrekking hebben op het voortbestaan van de planeet'', aldus de premier.

Jospin noemt de houding van de Amerikanen met betrekking tot Kyoto typerend voor de buitenlandse politiek van de huidige regering. ,,Er zijn ook andere onderwerpen waarover we ons zorgen maken, zoals de handelsrelaties en het rakettenschild'', aldus Jospin. De Franse regering is, net als verschillende andere Europese landen (en ook Rusland en China), tegen het zogeheten NMD, het Amerikaanse plan voor een ruimteschild tegen raketaanvallen. Maar Bush lijkt zich niets aan te trekken van de protesten.

Volgens Jospin is er geen sprake van het ,,isolationisme'' dat past in de Republikeinse traditie, maar eerder van ,,unilateralisme''. Hij vindt dat Europa uitdrukking moet geven aan zijn zorgen. ,,[Europa] moet zeggen wat het denkt en die boodschap overbrengen.''

Jospin had lovende woorden voor oud-president Bill Clinton. Hij zei dat diens regering ,,kon luisteren naar andere realiteiten, naar andere culturen en in het bijzonder naar Europa.''

Vorige week uitte ook president Chirac kritiek op de VS. Tegenover de commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève sprak Chirac zijn afkeur uit over de doodstraf. Hij riep op tot afschaffing van de doodstraf. ,,Geen enkel justitieel systeem is onfeilbaar. Iedere executie kan de dood betekenen van iemand die onschuldig is'', zei Chirac met een impliciete verwijzing naar de VS. ,,En wat te denken van executie van minderheden en van geestelijk gestoorden?''

Ook toonde Chirac zich bezorgd over het Amerikaanse standpunt met betrekking tot Kyoto. ,,Hoe kunnen we het recht op een beschermd en goed geconserveerd milieu waarborgen, het recht van komende generaties?'' vroeg Chirac zich af.