`Exitregeling was te royaal'

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) is niet gelukkig met de gouden handdruk van 1,5 miljoen gulden die een ex-directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) begin dit jaar bij zijn vrijwillige vertrek kreeg. De bewindsman noemt de `exitregeling', die geheel uit publieke middelen werd betaald, ,,aan de zeer royale kant''. Het is Hoogervorst ,,onduidelijk welk doelmatigheidsbelang was beoogd'' met de afvloeiingsregeling. Hij heeft onderzocht of hij iets aan de situatie kon doen, maar de regeling bleek ,,juridisch niet aantastbaar''.

De staatssecretaris schrijft dit in antwoord op Kamervragen van PvdA, VVD en D66 naar aanleiding van onderzoek door deze krant. Daaruit bleek eind januari dat de directeur, die in dienst was van de UOSV, de publieke tak van SFB Groep, een afvloeiingsregeling had ontvangen van 1,5 miljoen gulden. De man stapte eigener beweging op, omdat hij vond dat zijn functie overbodig was geworden. Achtergrond daarbij was het politieke besluit om af te stappen van de privatisering van de sociale zekerheid. De directeur was tevens vice voorzitter van de Raad van Bestuur en medeverantwoordelijk voor de commerciële werkmaatschappijen van SFB Groep. Het feit dat de regeling desondanks geheel uit publieke middelen werd betaald, ontmoette veel kritiek in de Tweede Kamer.

Volgens de staatssecretaris zijn niet alle mogelijkheden bekeken om de man aan een andere functie te helpen ,,hoewel dit gezien de hoge afvloeiingskosten zeer de moeite waard zou zijn geweest''. Hoogervorst meldt de Kamer verder dat hij ,,geen inzage kan afdwingen'' in een vertrouwelijk rapport van het accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers over het SFB waaruit deze krant citeerde. In dit rapport staan veel details over het vraagstuk rond publiek en privaat geld binnen SFB. De commerciële tak van SFB wil het document niet afgeven. Hoogervorst wijst erop dat ,,de hybride structuur'' van de holdings een van de redenen was voor het kabinet om de organisaties voor de werknemersverzekeringen samen te voegen onder overheidsvlag.