Europa staat vaccinatie in dierentuin toe

Bedreigde diersoorten in dierentuinen die vatbaar zijn voor mond- en klauwzeer, mogen onder strikte voorwaarden worden gevaccineerd. Het Permanent Veterinair Comité van de Europese Unie heeft gisteren ingestemd met een voorstel hierover van de Europese Commissie. Het gaat alleen om dierentuinen binnen een straal van 25 kilometer van een plaats waar mond- en klauwzeer is geconstateerd.

Dierentuinen in de EU hadden op toestemming voor vaccinatie aangedrongen, omdat zij een belangrijke rol spelen bij het fokken en de instandhouding van bedreigde diersoorten. Zij willen niet het risico lopen dat hun dieren bij een uitbraak van mond- en klauwzeer worden geruimd. Vaccinatie van dieren in dierentuinen kan de mond- en klauwzeervrije status van een lidstaat en daarmee ook de export van vee en vlees naar derde landen in gevaar brengen. De Europese Commissie verklaarde daarom gisteren dat zij vaccinatie in dierentuinen zal ,,verdedigen'' bij de Internationale Organisatie voor Dierziekten (IOE) in Parijs en bij derde landen.

Het is nog onduidelijk of dierentuinen daadwerkelijk kunnen gaan enten. ,,De definitieve toestemming daarvoor moet de minister geven'', zegt voorzitter L. de Boer van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Aanvankelijk was hij ,,euforisch'' over het besluit uit Brussel om vaccinatie toe te staan. Maar de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, zouden voor de minister aanleiding kunnen zijn die toestemming niet te verlenen.

Mogelijk struikelblok is de vraag of na vaccinatie nog ooit dieren van en naar de dierentuinen vervoerd mogen worden. Ook is het onduidelijk of Burgers' Zoo in Arnhem, Ouwehands dierenpark in Rhenen en Dierenpark Amersfoort volgens het ministerie binnen de door Brussel vastgestelde straal van 25 kilometer vallen. Daarbuiten mogen alleen zeer zeldzame diersoorten gevaccineerd worden.

Dierentuin De Wissel in Epe, die binnen de afgesloten driehoek op de noordelijke Veluwe ligt, mag als gevolg van de beslissing de dwergnijlpaardjes - een bedreigde diersoort - enten. ,, Dat is ontzettend positief nieuws'', aldus een woordvoerder. De geiten en schapen van De Wissel worden overigens na enting gedood, het lot van de lama's is nog onzeker.

Het Veterinair Comité, met daarin vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten, onderstreept dat dierentuinen met bedreigde diersoorten ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen, zoals sluiting van dierenverblijven voor bezoekers en desinfectie bij de ingang. Lidstaten die overgaan tot vaccinatie in dierentuinen, moeten een gedetailleerd plan aan de Europese Commissie overleggen.

Het Veterinair Comité verlengde gisteren voor Groot-Brittannië en Nederland de belangrijkste beperkende maatregelen voor vervoer van dieren en dierproducten in verband met mond- en klauwzeer. Voor Frankrijk zullen beperkende maatregelen vanaf 12 april worden opgeheven, als zich intussen geen nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer voordoen.

België heeft vandaag de bufferzone met Nederland opgeheven. Tegelijkertijd zijn kleine grensovergangen gesloten en is de controle aan nog open grensovergangen verscherpt.