EU betaalt 60 pct ruimkosten

De Europese Commissie draagt voor 60 procent bij in de kosten van met name de vernietiging van dieren en de desinfectie bij de bestrijding van mond- en klauwzeer. De rest komt voor rekening van de individuele lidstaten.

Het geld komt uit het zogenoemde `Veterinaire Noodfonds', dat onderdeel uitmaakt van het Europese landbouwbudget. In 2001 is dat noodfonds 41 miljoen euro beschikbaar. De Europese Commissie maakte onlangs bekend dat deze 41 miljoen euro dit jaar geheel opgaan aan de betalingen aan lidstaten in verband met dierenziekten in voorgaande jaren, waaronder influenza in Italïë en varkenspest in Nederland. Claims in verband met mond- en klauwzeer zullen daarom pas vanaf 2002 worden uitbetaald. Lidstaten dienen de claims in Brussel in, waarna de Europese Commissie beoordeelt of de opgegeven kostenposten voor vergoeding in aanmerking komen.

Europees Commissaris Franz Fischler zei bijna twee weken geleden in de raad van Europese landbouwministers dat de kosten voor mond- en klauwzeer waren opgelopen tot zo'n 50 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie belopen de kosten inmiddels ,,meer dan 100 miljoen euro''. De woordvoerder zei dat betaling over meer jaren kan worden uitgesmeerd om binnen het beschikbare budget te blijven. Pas als de kosten in de honderden miljoenen euro's lopen, zou een verschuiving binnen het tot 2006 vastgelegde Europese landbouwbudget noodzakelijk worden. ,,Maar daarover wordt nu nog niet gesproken'', onderstreept een woordvoerder van de commissie.

De directe kosten van de mond- en klauwzeercrisis afgezien van het wegvallen van exportmarkten - zijn vooralsnog veel geringer dan de bijna een miljard euro die dit jaar tot nu toe voor de gekkekoeienziekte BSE is uitgetrokken. Zo neemt de Europese Commissie bij de bestrijding van de BSE-crisis overtollig rundvlees uit en worden veel meer dieren vernietigd om de rundveestapel te verminderen.