Artsen en aandelen

Ruim de helft van de artsen vindt dat zij aandelen mogen kopen van farmaceutische bedrijven waarvan zij medicijnen voorschrijven. Minder dan een derde (30 procent) van de artsen wijst dat af. Dit komt naar voren uit een representatief onderzoek naar de opvattingen over het gunstbetoon door de farmaceutische industrie dat de artsenorganisatie KNMG onder haar leden heeft gehouden. Aan het onderzoek namen 412 artsen deel.

Precies 37 procent heeft er geen bezwaar tegen dat artsen die regelmatig onderzoek doen voor een bedrijf, aandelen van dat farmaceutische bedrijf kopen. Iets meer artsen, 44 procent, zijn van oordeel dat dit niet zou mogen.

Ruim 80 procent vindt het nuttig dat artsenorganisaties en industrie afspraken maken over de grenzen en normen waar de bedrijven zich aan moeten houden als zij proberen artsen hun medicijnen te laten voorschrijven.

Maar 70 procent van de artsen vindt vervolgens dat ze zich ook aan die code moeten houden en geen (verboden) gunsten van de industrie dienen te accepteren.