Wat gebeurt er in het afgesloten gebied?

Een groot gebied op de Veluwe is afgesloten in verband met de mond- en klauwzeerepidemie. Het vee wordt er gevaccineerd, maar runderen blijven wellicht gespaard.

De brandhaard van de mond- en klauwzeerepidemie is het gebied rond Oene en Olst. Binnen een straal van zo'n twintig kilometer liggen veertien van de vijftien besmette bedrijven. Politie en leger zijn gisteravond begonnen het gebied af te sluiten.

Wat gaat er precies in het gebied gebeuren?

Verbod op alle vervoer van dieren en dierproducten van of naar afgesloten gebied. Mensen mogen wel in en uit. Vaccinatie van de voor het virus vatbare dieren, evenhoevigen als runderen, schapen en geiten. In het gebied zijn zo'n 115.000 evenhoevigen aanwezig. Er zijn zo'n 10.000 schapen, 3.500 geiten, 46.000 varkens en 54.000 runderen.

Volgens het ministerie van Landbouw zijn er van deze dieren in de afgelopen twee weken al zo'n 70.000 ingeënt met de zogeheten noodvaccinatie. Die was bedoeld om het afmaken en de vernietiging van vatbare dieren rond de besmette bedrijven tijdelijk uit te stellen en zodoende degenen die de dieren afmaken en de destructiebedrijven meer tijd te gunnen.

Hoe herkennen de ambtenaren de reeds gevaccineerde dieren?

Die hebben een knip in het oor gekregen. Dat was een van de eisen die de Europese Commissie stelde, toen ze noodvaccinatie toestond.

Wat gebeurt er met de gevaccineerde dieren?

Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie moeten die worden afgemaakt. Hun vlees en melk wordt vernietigd. Alleen voor runderen mag een uitzondering worden gemaakt – in de zwaarstgetroffen gebieden van Engeland is dat vorige week gebeurd. Gevaccineerde runderen mogen daarna nog maximaal twaalf maanden leven.

Waarom die uitzondering voor runderen?

Twee redenen. De eerste is economisch. Vlees en vooral melk van de gevaccineerde runderen mogen, mits afdoende tegen het virus behandeld, binnen Nederland worden verkocht. Export van vlees en melk uit het gebied blijft tot twaalf maanden na de laatste inenting verboden. Bij algehele ruiming van het gebied duurt het drie maanden na de vernietiging voordat weer mag worden geëxporteerd.

Er wordt op het ministerie al gespeculeerd over herkenbare verpakkingen voor vlees en melk uit het rampgebied. Dan kan de consument, aangemoedigd door een publiciteitscampagne, zijn solidariteit tonen door juist die producten te kopen.

De tweede reden is veterinair. De zuurgraad, de ph-waarde, van dode runderen daalt naar 6, een niveau waarop het virus niet kan overleven. Hoe hoog of laag de zuurgraad is van dode varkens en schapen, is volgens een woordvoerder van het ministerie niet duidelijk.

Waarom niet ook een uitzondering gemaakt voor dieren uit de dierentuin, of andere dieren die niet worden geëxporteerd?

Over die vraag is het Permanent Veterinair Comité van de Europese Unie nog niet uitvergaderd. Vanmiddag wordt daarover uitsluitsel verwacht.