VS blijven bij afwijzing van `Kyoto'

De Amerikaanse regering blijft het Kyoto-protocol over beperking van de uitstoot van broeikasgassen afwijzen. De poging van de Europese Unie om de regering-Bush op andere gedachten te brengen is mislukt.

Europees commissaris Margot Wallström (Milieubeheer) en de Zweedse Milieuminister Kjell Larsson waren gisteren speciaal naar Washington gekomen om de VS-regering over te halen alsnog mee te werken aan de Kyoto-afspraken. Maar zij vingen bot, net als eind vorige week de Nederlandse Milieuminister Jan Pronk die voorzitter is van een comité dat de impasse rond `Kyoto' probeert te doorbreken.

De in Kyoto gemaakte afspraken mikken voor het jaar 2012 op een reductie in de uitstoot van broeikasgassen voor industrielanden met gemiddeld ruim vijf procent ten opzichte van het niveau uit 1990. De groeiende uitstoot van broeikasgassen wordt in verband gebracht met een klimaatverandering die het leven op aarde schaadt.

VS-minister Christie Whitman (Milieu) herhaalde gisteren dat de regering-Bush een ander milieubeleid wil voeren en zich niet meer aan `Kyoto' gehouden acht. Het Kyoto-protocol pakt volgens Whitman ,,onbillijk uit voor de Verenigde Staten en voor andere geïndustrialiseerde landen omdat tachtig procent van de wereld niet mee hoeft te doen''.

Whitman doelt hiermee op het feit dat bij het zogenoemde klimaatverdrag uit 1992, waarvan het Kyoto-protocol een uitwerking is, alleen Westerse landen, Japan, Australië en Nieuw Zeeland betrokken zijn. Van Derdewereldlanden en opkomende grote industrielanden (en dus broeikasgasproducenten) als Brazilië, China, India en Mexico wordt vooralsnog geen bijdrage verlangd. Whitman riep de EU-landen op constructief mee te zoeken naar alternatieven voor de beteugeling van ongewenste klimaatveranderingen.

Het vier jaar geleden gesloten Kyoto-protocol is nog door geen enkel industrieland geratificeerd. Op de klimaatconferentie van afgelopen november in Den Haag mislukte een poging overeenstemming te bereiken over de uitvoering `Kyoto'. Na de presidentswisseling in de Verenigde Staten liet de nieuwe regering-Bush doorschemeren dat ,,Kyoto dood'' was. Vorige week bevestigde Bush dat zijn regering geen milieubeleid wil voeren dat de economische ontwikkeling zou kunnen afremmen. De VS staan in de afwijzing van `Kyoto' vooralsnog alleen.

Uit een recente tussenrapportage van de Europese Unie blijkt dat de EU-landen bij ongewijzigd beleid het Kyoto-doel bij lange na niet halen. In het gunstigste geval zouden de EU-landen in een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 1,4 procent ten opzichte van 1990 halen. De Kyoto-doelstelling voor de EU bedraag 8 procent reductie tegen 2008-2012. De VS zitten momenteel 15 procent boven het niveau van 1990.