Verloving 2

In zijn bijdrage van NRC van 2 april jongstleden gaat `cultuurhistoricus' Von der Dunk in op de sociaal-economische en persoonlijke achtergrond van Maxima en haar familie.

Hij concludeert dat op basis van deze achtergrond de familie wel foute, lees fascistische nazaten af moet leveren, die daarmee ook onze monarchie en dus de Nederlandse samenleving zal infecteren. Het interessante is dat communisten, onder anderen Mao, Stalin en opvolgers met dezelfde redenering tientallenmiljoenen mensen en sociaal-economische klassen hebben uitgemoord. Wat is het princiële verschil tussen Von der Dunks redenering en de ideologie van deze massamoordenaars?

Het individu is in beide gevallen volledig ondergeschikt gemaakt aande `klasse'. Dat Von der Dunk vervolgens op grond van speculatie en vermeende psychologische achtergronden van Máxima tot de conclusie komt dat zij dus ook wel `fout' moet zijn, doet de vraag rijzen naar het wetenschappelijke gehalte van zijn betoog.

Onlangs berichtte het Leidse universiteitsblad Mare dat een college van een Leids historicus en kenner van Argentinië, was geschrapt. De spreker wilde het regiem van Videla in breder perspectief benaderen, werd als `fascist' door enkele vakgenoten bestempeld en het spreken uiteindelijk onmogelijk gemaakt.

Niet een constitutioneel uitgeklede en goed functionerende monarchie is een democratisch probleem, maar een kliek van `correct' (extreem)links, veelal met een extreem, al dan niet gewelddadig, communistisch verleden, gericht op het omverwerpen van de democratie en, laat hierover geen misverstandbestaan, het vestigen van een dictatuur.

    • M.A.M.Chr. Koning