Terugkerende asielzoekers

Gemeenten moeten loyaal meewerken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst. Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) zegt dat vandaag in een gesprek met de gemeenten, nu zo'n 7.000 asielzoekers op het punt staan uitgeprocedeerd te raken en de opvangcentra zullen moeten verlaten. In een overleg met de Tweede Kamer bleken de meeste fracties gisteren de vrees van gemeenten te delen dat deze groep de straat op gaat en zonder bron van inkomsten gaat rondzwerven. De opvang geldt in principe voor 28 dagen. Als binnen die periode duidelijk is dat een asielaanvraag kansloos is, loopt de huisvesting af en verliezen de vreemdelingen alle recht op voorzieningen.

De PvdA-fractie vindt dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van rondzwervende vreemdelingen geen zaak voor de gemeenten alleen kan zijn. Al eerder heeft het Tweede-Kamerlid Albayrak (PvdA) ervoor gepleit een groep van duizenden uitgeprocedeerde Koerden uit Noord-Irak terug te sturen nu het daar veilig is. Dat stuit echter op praktische problemen wegens de `no fly-zone' die de VN boven Irak hebben ingesteld en op de weigerachtigheid van Turkije om de groep over land naar hun geboorteland te laten gaan.

VVD en CDA menen dat de PvdA reden ziet eventueel af te zien van de verplichting om terug te keren als er schrijnende toestanden ontstaan. Albayrak zei gisteren al blij te zijn met enige flexibiliteit rond de `28 dagen grens'.

Staatssecretaris Kalsbeek meldt in een brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd dat de eerste opvang van asielzoekers in de zogeheten aanmeldcentra ,,niet mensonwaardig of inhumaan'' is. Vorige week rapporteerde de Nationale Ombudsman tal van tekortkomingen bij die eerste opvang.