`Stroom' slechts ten dele privaat

Minister Jorritsma van Economische Zaken gaat akkoord met het voorstel van de coalitiepartijen om de stroommarkt per 1 januari 2002 slechts deels te privatiseren. De Kamer neemt volgende week zeer waarschijnlijk een motie aan die de privatisering regelt.

Regionale stroombedrijven, die zowel handelen in stroom als een netwerk van stroomkabels beheren, mogen vanaf volgend jaar een minderheidsbelang van maximaal 49 procent van dat netbeheer verkopen aan private partijen. Wel moeten gemeenten en provincies in ieder geval tot 2004 volledig eigenaar blijven van de regionale netwerken, zoals ook het nationale hoogspanningsnetwerk eigendom blijft van het Rijk. Ook een minderheidsaandeel van de handelspoot van de regionale stroomdistributeurs mag verkocht worden aan derden.

De minister sprak gisteren van ,,een belangrijke stap op weg naar regionale privatisering''. Zij liet wel doorschemeren dat wat haar betreft de extra aanscherpingen niet noodzakelijk waren, maar toonde zich gelukkig met het feit dat alle drie de coalitiepartijen nu akkoord zijn met het vrijmaken van de regionale stroommarkt. In eerdere debatten over de privatisering had de minister op verzoek van de Kamer al verdere aanscherpingen van haar beleid overgenomen. Tot gisteren leek een meerderheid van de Kamer dat echter onvoldoende te vinden en dreigde de privatisering niet door te gaan.

Het CDA spreekt van een gemiste kans, omdat volgens woordvoerder Van den Akker de regionale bedrijven ,,niets waard zijn zonder de netwerken''. Hij verwijt met name de VVD ,,gedraai'', omdat deze partij ook al akkoord zou zijn gegaan met privatisering zonder de gisteren ingediende aanvullende eisen. ,,De VVD haalt ons links in, het is echt ongelooflijk'', aldus Van den Akker.

Het debat over de privatisering van de regionale netwerken zou oorspronkelijk vorige week gevoerd worden, maar werd toen op verzoek van de PvdA uitgesteld. Ingewijden melden dat de drie coalitiepartijen de gisteren ingediende motie uitvoerig eerst uitvoerig met de minister wilden bespreken. Niet alleen de juridische haalbaarheid van de motie kwam daarbij aan de orde, ook werd gepolst of EZ op voorhand kon instemmen met de wetswijziging. Pas toen dit het geval bleek, is de motie ingebracht.

Verder is afgesproken dat bij de evaluatie in 2004 de Kamer kan beslissen vast te houden aan de gedeeltelijke privatisering. Met name de PvdA hecht daaraan. VVD en D66 lijken meer te voelen voor verdergaande privatisering na 2004, omdat dan de markt volledig vrij is.