Shell voert strijd om boringen naar olie in de Filippijnen

De Filippijnse overheid weigert oliemaatschappij Shell investeringsgaranties te geven voor de ontwikkeling van een olieveld.

Shell Philippines Exploration (SPEX) had bij monde van directeur David Greer gevraagd om ,,prikkels'' zodat Shell met partners Texaco en de Filippijnse Staatsexploitatie Maatschappij (PNOC) kan testen of het veld commercieel aantrekkelijk is.

De Filippijnse minister van energie, Jose Isidro N. Camacho, wil vooralsnog geen garanties aan SPEX geven. ,,We zouden de volledige investering moeten garanderen, maar we krijgen geen 100 procent terug. Zo geeft de regering geld uit en verdient SPEX.''

Shell en zijn partners in de Filippijnen exploiteren al het grootste gasveld van het land, Malampaya genaamd. Dat moet vanaf 1 oktober drie elektriciteitscentrales met een gezamelijke capaciteit van 2.700 megawatt voor twintig jaar van gas voorzien. Het hele gasproject heeft een waarde van ruim 10 miljard gulden. Onder het gasveld ligt het te exploiteren olieveld met een geschatte oliereserve van 35 tot 50 miljoen vaten. Het is het grootste olieveld van de Filippijnen, dat voor 600 miljoen dollar (1,5 miljard gulden) ontwikkeld zou kunnen worden. Shell wil dat betalen als de staat, deels, de exploitatiekosten draagt en zijn aandeel in de samenwerking vergroot. Nu bezitten Shell en Texaco elk 45 procent en de overheid 10 procent van het Malampaya-gasveld. De laatste krijgt 60 procent van de winst, na aftrek van kosten van Shell en partners. Als de overheid niet garant staat, zou Shell volgens directeur Greer van de aandeelhouders geen toestemming krijgen om te exploiteren.

    • Robert Giebels