Raad wil alle versies rapport

Verschillende fracties in de gemeenteraad van Den Bosch eisen inzicht in de totstandkoming van de conclusies van het Crisis Onderzoek Team (COT). Het COT heeft vandaag zijn onderzoek gepresneteerd naar de rellen rond de Graafseweg in december vorig jaar. Aanleiding vormde het doodschieten van Bosschenaar Pierre Bouleij in diens woning door een agent.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de regionale driehoek: burgemeester A. Rombouts, hoofdofficier van justitie R. Craemer en korpschef E. van Hoorn. Onderwerp van het onderzoek is onder meer de handelwijze van diezelfde driehoek. De gemeenteraad was niet betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvragen.

P. Kagie, voorzitter van de fractie Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen zegt dat het beter was geweest als de raad opdrachtgever was geweest. Kagie: ,,De driehoek heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de driehoek. De drie heren krijgen de conceptrapportages te zien en mogen feitelijke onjuistheden rechtzetten.''

Volgens Kagie is het niet voldoende als de burgemeester de eindversie van het COT aan de raad presenteert. Kagie: ,,Ik wil ook met professor U. Rosenthal (leider van het COT, red) praten. Hoe ver heeft hij kunnen gaan in zijn onderzoek?

Volgens Kagie kan Rombouts ,,er geen probleem mee hebben'' als de raad ook de eerdere versies van het rapport te zien krijgt. ,,Ik ga er ook van uit dat een meerderheid van de raad dat gesprek met Rosenthal wil.''

J. van Heijningen, fractievoorzitter van de coalitiepartij CDA, heeft er weinig problemen mee dat de driehoek opdrachtgever was. Maar ook hij wil inzicht krijgen in eerdere versies van het rapport.

Sommige raadsleden wisten niet wie de opdracht had gegeven. Zoals N. Heijmans, SP-fractievoorzitter. ,,Nu ik hoor dat dat de driehoek is, zullen we extra kritisch zijn. Het is niet goed als het voortraject ondoorzichtig is in zo'n belangrijke zaak, waaraan het politieke lot van Rombouts gekoppeld is.''