Poetin: Rusland te afhankelijk van olie en gas

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn jaarlijkse toespraak tot de Doema gewaarschuwd tegen de Russische afhankelijkheid van de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt.

In een uiterst zakelijke, 63 minuten durende `State of the Union' zei Poetin gisteren dat de economische groei van vorig jaar alleen te danken is geweest aan de hoge prijs die de Russische olie, het Russische gas en andere grondstoffen op de wereldmarkt opbrengen. Nu de olie- en gasprijs daalt, staan volgens Poetin de economische indicatoren alweer negatief. ,,Het vorig jaar hebben we een economische opbloei zonder precedent in dertig jaar te zien gekregen. Voor de eerste keer in vele jaren hebben de mensen op tijd hun salaris gekregen. Maar die verbeteringen kunnen ons niet tevreden stellen. Het levensniveau van onze burgers blijft heel laag. Ons economiscne systeem is weinig veranderd. [Staats]functionarissen remmen nog steeds de zaken af,'' aldus Poetin.

Volgens de president is de afhankelijkheid van de prijs van olie en andere grondstoffen op de wereldmarkt ,,een serieus risico'' voor Rusland. ,,De economische stabiliteit is maar relatief'', zo zei hij. ,,De afgelopen maanden wekt de verslechterende staat van diverse economische indicatoren bezorgdheid.''

Poetin zei dat de kapitaalvlucht uit Rusland vorig jaar twintig miljard dollar bedroeg. Het investeringsklimaat, zei hij, is nog altijd niet gunstig, en de staatsbureaucratie, de regering en het parlement zijn daar mede schuldig aan. ,,Het is geen toeval dat het enthousiasme van regering en parlement toeneemt bij de verdeling van begrotingsoverschotten en afneemt als het erom gaat geld voor de begroting bijeen te brengen.''

Poetin sprak zich uit voor economische, sociale en juridische hervormingen. Hij zei tegen een revisie van de privatiseringen van de jaren negentig te zijn.In de relaties tussen de centrale overheid in Moskou en die in de regio's en in de relaties tussen de lokale en de regionale overheden loopt nog veel mis, aldus Poetin, met name ten aanzien van de verdeling van geld. Poetin pleitte verder voor een hervorming van het juridische systeem om corruptie te bestrijden; het huidige juridische systeem is volgens Poetin ,,noch snel, noch rechtvaardig, noch eerlijk''.

Poetin stond nauwelijks stil bij politieke zaken. Hij herhaalde dat Rusland zijn troepen uit Tsjetsjenië wil terugtrekken omdat ,,de taken zijn voltooid'' en hij verweet de NAVO dat ze ,,geen rekening houdt met de opinie van de wereldgemeenschap en internationale akkoorden''. Hij sprak niet over zaken als de persvrijheid – terwijl tijdens zijn rede bij de enige onafhankelijke nationale tv-zender van Rusland, NTV, paniek heerste omdat het door de staat gecontroleerde Gazprom de zender overneemt en het management ontslaat.