Massale vaccinatie tegen MKZ begint

Het ministerie van Landbouw is vanmorgen begonnen met de vaccinatie van vatbare dieren tegen mond- en klauwzeer in het gebied tussen de IJssel, de Veluwe, Apeldoorn en Deventer.

Het kabinet besloot daartoe gisteren, nadat experts van de Europese Unie in Brussel toestemming hadden gegeven voor vaccinatie, op voorwaarde van strenge exportbeperkingen voor het getroffen gebied. Het leger heeft het gebied gisteravond afgezet.

De inenting is volgens het ministerie van Landbouw vanmorgen zonder noemenswaardige problemen begonnen. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees heeft zestig ploegen aan het werk, met dierenartsen uit de wijde omgeving. Van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) kwamen vanmorgen berichten dat verscheidene boeren op de Noord-Veluwe weigerden inentingsploegen toe te laten op hun bedrijf.

Volgens voorzitter J. Roemaat van GLTO bestaat onder de boeren verwarring over de gevolgen van inenting voor de runderen. De burgemeesters Eland van Epe en Van Blommestein van Voorst betoonden zich vanmorgen ontevreden over de informatievoorziening door het ministerie, die door de haast van de maatregelen chaotisch zou verlopen.

Gisteravond liep het aantal besmettingen met mond- en klauwzeer met drie nieuwe gevallen op naar vijftien. Er werden twee gevallen in Oene en één in de gemeente Olst vastgesteld. Volgens minister Brinkhorst (Landbouw) wijzen de nieuwe besmettingen erop dat ,,mond- en klauwzeer in Nederland niet onder controle is''.

De vaccinatie is bedoeld als noodmaatregel, om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Europees Commissaris Byrne (Gezondheid) onderstreepte gisteravond dat het algemene Europese non-vaccinatiebeleid niet ter discussie staat.

In het afgesloten gebied rond Oene worden alle 10.000 schapen, 3.500 geiten en 46.000 varkens afgemaakt, hun vlees komt niet voor consumptie in aanmerking. Enkele tienduizenden dieren zijn de laatste weken al geruimd rond de besmette bedrijven. Vanmiddag zou het ministerie, na overleg met de landbouwsector, beslissen over het lot van de 54.000 runderen in de regio. De Brusselse richtlijnen schrijven voor de nu te enten runderen geen verplichte ruiming voor. Als het ministerie beslist dat de dieren mogen worden geslacht voor binnenlandse consumptie, blijft de export van vlees en melk uit het gebied tot twaalf maanden na de laatste inenting verboden. Bij ruiming is deze periode drie maanden. Melk mag na verhitting en pasteurisering op de binnenlandse markt worden afgezet.

Het afgesloten gebied ligt in het deel van Nederland waar de concentratie van kalvermesterijen hoog is. Volgens woordvoerder P. Swinkels van de Van Drie Group, verantwoordelijk voor 60 procent van de Nederlandse kalfsvleesproductie, staan in het gebied 17.000 kalveren. Daarvan zijn er een kleine 8.000 in het bezit van de Van Drie Group. Zij zullen volgens Swinkels worden geruimd.

Vervolg VACCINATIE: pagina 2

'Zinloos kalf te laten leven'

Vervolg van pagina 1

Vanmorgen was zowel bij de Van Drie Group als op het ministerie nog onduidelijk of kalveren gerekend worden tot de runderen die eventueel mogen blijven leven na vaccinatie. Daarover zou vanmiddag overleg zijn met de grote concerns voor de kalverhouderij. Volgens Swinkels van de Van Drie Group is het zinloos de kalveren te laten leven. Van de 1,4 miljoen kalveren die jaarlijks in Nederland worden geslacht, is 90 procent voor de export. ,,De dieren die we niet kunnen exporteren, moeten worden geruimd.'' Volgens Swinkels kunnen kalveren niet een jaar op stal wachten tot het exportverbod wordt opgeheven, omdat zij na een half jaar moeten worden geslacht.

Voorzitter Doornbos van LTO-Nederland noemde gisteren de preventieve vaccinatie op de Veluwe een goed middel om verspreiding van het virus tegen te gaan. De noodvaccinatie in het ruime gebied rond Oene lijkt op de ,,beschermende vaccinatie'' die sinds vorige week in de zwaarst getroffen Engelse regio's Cumbria en Devon wordt toegepast. Voorwaarde was daar dat Engeland nog eens twee jaar geen vlees exporteert. De Britse vleesexport lag al aan banden vanwege de BSE. In Nederland geldt het exportverbod alleen voor het inentingsgebied. Vijf provincies Gelderland, Overijssel, Brabant, Flevoland en Limburg – houden exportbeperkingen. De Belgische regering heft morgen de twee weken geleden ingestelde `bufferzone' in de grensstreek op.

HOOFDARTIKEL: pagina 9