Geen appèl OM in zaak Van Z.

Het Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep dat zij had aangetekend in de zaak tegen voormalige medewerker van SNS Securities, R. van Z., ingetrokken. Dat heeft officier van justitie H. de Graaff desgevraagd bevestigd. In de zaak tegen Van Z., onderdeel van Operatie Clickfonds, werd het OM in november vorig jaar niet ontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank had justitie in het onderzoek het belang van de verdachte ,,op grove wijze verontachtzaamd.'' Het OM kondigde appèl aan, maar heeft dat, na overleg met de advocaat-generaal, ingetrokken. De zaak is daarmee definitief voorbij.