Extra woningen voor agenten en onderwijzers

De gemeente Amsterdam wil dit jaar 500 sociale huurwoningen reserveren voor agenten, verpleegkundigen en onderwijzers.

Wethouder D. Stadig (Volkshuisvesting) wil met deze maatregel de Amsterdamse arbeidsmarkt aantrekkelijker maken voor werknemers in de zorg, het onderwijs en bij de politie.

Het aantal onvervulde vacatures in deze sectoren zijn volgens de gemeente het ,,sterkst voelbaar in de samenleving'' en dat wordt versterkt door de ,,gespannen woningmarkt'' in de hoofdstad. Agenten, onderwijzers en verpleegkundigen solliciteren niet op functies in Amsterdam, omdat ze geen huis kunnen vinden of omdat de huizen niet binnen hun budget vallen. Door het convenant met de woningbouwverenigingen te wijzigen en jaarlijks 500 woningen aan agenten, onderwijzers en verpleegkundigen toe te wijzen, hoopt Amsterdam de tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Volgens beleidsmedewerker B.Bruins Slot van de Stedelijke Woningdienst in Amsterdam is de maatregel niet in strijd met de Huisvestingswet. In deze wet is een `non-discriminatoir' beginsel opgenomen. Volgens Bruins Slot kan de gemeente met de corporaties overeenkomen bepaalde groepen voorrang te geven, omdat de overige eisen gelijk blijven. Zo moeten gegadigden een beperkt inkomen hebben om in aanmerking te kunnen komen. ,,En het is ook niet zo dat een alleenstaande agent nu plotseling in een vijfkamerwoning terechtkomt'', aldus Bruins Slot.

Het ministerie van VROM heeft enige reserves bij de maatregel, maar bevestigt dat Amsterdam ,,in principe'' voorrang mag geven aan bepaalde groepen. ,,Ze moeten dan wel aantonen dat er een maatschappelijke urgentie is'', aldus een woordvoerder. Het ministerie wil de maatregel nader bekijken. ,,Het moet helder en transparant zijn, daar zal ons uiteindelijke oordeel van afhangen.'' Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) laat via zijn woordvoerder weten de maatregel ,,een lapmiddel'' te vinden. Hij vindt de woningmarkt in Amsterdam met 83 procent huurwoningen te eenzijdig, waardoor de prijzen voor koopwoningen te sterk gestegen zijn.

De gemeente Amsterdam had al eerder besloten om 250 werknemers in de zorg, het onderwijs, de politie en de brandweer een renteloze lening aan te bieden. Deze lening is bedoeld voor de koop van een huis in het zogeheten middensegment. De respons was echter vrij laag.

De 500 sociale huurwoningen die nu worden gereserveerd, zijn, in tegenstelling tot de koopwoningen, bedoeld voor starters op de woningmarkt.