`Criminaliteit domineert Graafsewijk'

Het meest nog schrok het Crisis Onderzoek Team (COT) dat de rellen in Den Bosch onderzocht, van de mate waarin criminaliteit onderdeel uitmaakt van het leven in sommige wijken.

,,Bijna elke dag worden mensen met criminaliteit geconfronteerd. De criminele gelegenheidsstructuur in die wijken moet afgebroken worden'', aldus COT-voorzitter prof. U. Rosenthal gisterochtend tijdens een persconferentie in Den Bosch.

Het COT doelt op de Graafsewijk waar in december vorig jaar drie dagen lang rellen waren, nadat FC Den Bosch-supporter Pierre Bouleij door een politieagent was doodgeschoten. Bij de daaropvolgende ongeregeldheden werd voor enkele miljoenen guldens schade aangericht.

Onderzoekers troffen in de Graafsewijk kogelvrij glas aan in woningen, die voorzien waren van stevige rolluiken. Rosenthal: ,,Ons heeft het klimaat van intimidatie in de Graafsewijk getroffen. In die wijk is kennelijk nogal wat criminaliteit genesteld. Dat weten de mensen die daar wonen ook.'' Volgens burgemeester A. Rombouts van Den Bosch wordt inmiddels gewerkt aan het afbreken van de criminele gelegenheidsstructuren.

Volgens het COT bestaat er overigens geen oorzakelijk verband tussen de ,,aanzienlijke sociale problemen'' in de Graafsewijk en de primaire aanleiding van de Bossche rellen. Het schietincident had te maken met een uit de hand gelopen burenruzie, niet met voetbalgeweld. Volgens het COT is er wel een relatie met voetbal omdat de vriendenkring van Bouleij tot de harde supporterskern van FC Den Bosch behoort.

In het gisteren gepresenteerde rapport `Bossche avonden' doet het COT verslag van het onderzoek naar het ontstaan van de rellen en naar het beleid van de driehoek — de burgemeester, de korpschef en de hoofdofficier van justitie. Rombouts: ,,Tot het onderzoek hebben wij zelf besloten. Wij hebben niets te verbergen en wij willen lering trekken uit deze voor Den Bosch uitzonderlijke ervaring.'' Het COT heeft niet het schietincident zelf onderzocht. Dat doet de rijksrecherche, en dat onderzoek is nog niet klaar.

Het COT zegt in het rapport `dat het een misvatting is dat de politie heeft staan kijken'. Volgens de onderzoekers heeft de politie het drie dagen zwaar te verduren gehad. Toch is de conclusie dat eerder harder opgetreden had kunnen worden. Zeker de rellen op maandag hadden voorkomen kunnen worden. ,,Men had die dag meer personeel en meer materieel achter de hand moeten hebben. Men had het zekere voor het onzekere moeten nemen'', aldus Rosenthal.

Rombouts zegt door die conclusie ,,ongemakkelijk op zijn stoel te schuiven''. ,,Maar wij zien dit iets anders. Wij wilden zondag al doorpakken. Maar zijn vastgelopen in de structuur van de wijk. Al die smalle gangetjes die bij massaal ingrijpen problemen zouden veroorzaken. Er waren vuurwapens, zelfs molotov cocktails in de wijk. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was. We wilden slachtoffers vermijden.'' Rombouts neemt de overige kritiek over van het COT. Zo erkent hij dat hij zich anders had moeten uiten over de toedracht van het schietincident. Hij erkent ook dat de communicatie beter had gemoeten, zo was de driehoek niet altijd van alle voortekenen van escalatie op de hoogte. Ook zegt hij dat het beter was geweest dat hij zich niet op zaterdagavond buiten de stad had begeven voor een privéafspraak.

Rombouts: ,,Maar de aanpak van de driehoek heeft niet geleden onder die tijdelijke afwezigheid.'' De burgemeester spreekt over een gedegen onderzoek van het COT. ,,Wie het leest, kan naar mijn mening tot geen andere conclusie komen dan dat het bestuurlijk optreden op vele punten goed is geweest. Waar kritiek wordt geuit, gebeurt dat genuanceerd, met begrip voor de omstandigheden waaronder politie en bestuur hebben moeten opereren.''

    • Joep Dohmen