`Besparing van 11 miljard op WAO mogelijk'

Het bedrijfsleven kan 11 miljard gulden besparen op de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid als ondernemingen hun zieke werknemers net zo begeleiden als Akzo Nobel en DSM dat doen.

Dat stelt het onderzoeksinstituut Nyfer in het vandaag gepresenteerde rapport Enkeltje WAO. De besparing voor de samenleving kan zelfs op 31 miljard gulden uitkomen, omdat er meer mensen blijven werken.

Bedrijven als DSM, Akzo Nobel, Shell, Siemens en Unilever hebben een eigen, interne arbodienst, waar de bevoegdheden en het budget in één hand liggen. Een bedrijfsarts neemt daarbij de leiding bij de begeleiding van de zieke werknemers. Deze bedrijven besteden gemiddeld 800 gulden per werknemer per jaar voor verzuimbeleid en serieuze medische begeleiding. Met name mensen met psychische klachten gaan daardoor veel sneller aan het werk. Bij kleinere bedrijven is veelal sprake van minimale contracten met Arbodiensten, die vaak alleen maar controleren of iemand echt ziek is.

Volgens Nyfer blijkt uit de resultaten van de grote bedrijven dat `goedkoop duurkoop is' als het gaat om de Arbodiensten.

Als het bedrijfsleven de werkwijze van de grote ondernemingen weet te evenaren, levert dat grote besparingen op, aldus Nyfer. Het onderzoeksinstituut heeft berekend dat er dan 60.000 minder mensen per jaar in de WAO hoeven te komen. Thans hebben bijna 950.000 mensen een WAO-uitkering. Dit kan zonder aantasting van de WAO-rechten uiteindelijk worden teruggebracht naar 400.000, aldus Nyfer.

Het rapport van Nyfer is een van de vele rapporten, plannen en ideeën die vooruitlopen op de commissie-Donner. Deze commissie, waarin alle politieke stromingen zijn vertegenwoordigd, zou naar verwachting eind deze maand een belangrijk advies uitbrengen over de toekomst van de WAO. Maar vanuit deze commissie wordt gemeld dat het zeker meer dan een maand later wordt.

De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, bepleit in het gisteren gepubliceerde rapport `Toetsingskader voor Donner' een nieuwe WAO-regeling waarop alleen nog mensen ,,die écht niet meer kunnen werken'' aanspraak kunnen maken. Mensen met psyschische klachten of gedeeltelijk arbeidsongeschikten zouden hiervan uitgesloten moeten worden. Zij kunnen met een betere begeleiding in het eerste ziektejaar vrijwel allemaal weer aan het werk, aldus het MKB.

Het MKB hekelt de huidige, zogeheten Pemba-regeling. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, moet een werkgever een fors hogere premie betalen. Het MKB vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen arbeidsuitval waarop de werkgever wel invloed kan uitoefenen en waarop hij dit niet kan.