Verzekerd in Europese Unie

Nederlanders die particulier tegen ziektekosten zijn verzekerd moeten hun zorgverzekeraar kunnen aanhouden, als zij verhuizen naar een ander land binnen de Europese Unie. De verzekeraar kan daarvoor eventueel een specifieke `buitenlandpolis' in het leven roepen.

Dit zegt de ombudsman zorgverzekeringen, oud-staatssecretaris E.M.A. Schmitz, in het jaarverslag over 2000. Volgens haar blijkt uit klachten van verzekerden dat het beperken van de dekking van ziektekostenverzekeringen tot het Nederlands grondgebied niet meer te rechtvaardigen is.

De geslotenheid van het verzekeringssysteem zou niet meer zijn te rijmen zijn met het Europese beleid, dat voorziet in een vrij verkeer van personen.

De ombudsman vindt ook dat de zorgverzekeraars toleranter om moeten gaan met het vergoeden van zorg waarvan onduidelijk is of deze nu wel of niet tot het (wettelijke) verzekeringspakket hoort. Of waarbij het voor de verzekerde moeilijk is vast te stellen of de hulpverlener voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.

Het gaat daarbij onder meer om leveranties uit het `alternatieve circuit' waarvan de effectiviteit niet is bewezen, om behandelingen die in Nederland (nog) niet gebruikelijk zijn, zoals het verblijf in kuuroorden, en om behandelaars die niet zijn aangesloten bij een voorgeschreven beroepsvereniging.

De verzekeraars moeten volgens de ombudsman in de polis uitsluitend voorwaarden opnemen die voor de verzekerde ,,kenbaar en begrijpelijk'' zijn en die in de uitwerking ,,niet tot een dode letter verworden''. Daartoe moeten ze onder meer hun verzekerden aangeven welke hulpverleners in de regio aan de gestelde eisen voldoen.

De ombudsman zorgverzekeringen kreeg vorig jaar 1.137 nieuwe zaken voorgelegd, ruim tweehonderd minder dan in 1999. Daarvan werden er 967 in behandeling genomen, waarvan de meeste betrekking hadden op de particuliere en op de aanvullende verzekering. Van de afgehandelde klachten werd 52 procent geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. De meeste klachten hadden betrekking op zaken als premie, acceptatie, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijzen en behandelingen in het buitenland.