`Vervoer van dieren nader regelen in compartimenten'

Het ministerie van Landbouw zal mogelijk vanaf morgen het land indelen in verschillende `compartimenten' waar verschillende regels gelden voor het vervoer van dieren naar slachterijen en voor het transport van biggen. Deze regels zouden afhankelijk zijn van de dreiging of de aanwezigheid van mond- en klauwzeer in deze regio's. Mest kan mogelijk wel vrij vervoerd worden. Het ministerie hoopt met de gebiedsindeling ook toestemming van de Europese Commissie te krijgen voor de export uit mkz-vrije provincies. Een woordvoerder van het ministerie heeft dit vanmiddag bevestigd. Het ministerie heeft gisteren de opdeling van het land besproken met het bedrijfsleven. Volgens de woordvoerder is ,,vrij vervoer van dieren voorlopig nergens aan de orde.''

Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft gisteren in het dagelijks overleg met het ministerie van Landbouw aangedrongen op een snelle versoepeling van het vervoersverbod voor varkens. Volgens LTO-bestuurder C. van Gisbergen dreigt de situatie sinds deze week onhoudbaar te worden. Omdat gemeste varkens en biggen niet kunnen worden afgevoerd, ontstaan grote problemen met het dierenwelzijn. Een toenemend aantal varkenshouders is volgens Van Gisbergen gedwongen de varkens buiten de stallen onder te brengen, wat volgens hem slecht is voor hun gezondheid en het risico van de verspreiding van mkz vergroot. LTO wil dat zowel transporten van afgemeste varkens naar de slachterijen als het vervoer van biggen van boer naar boer weer mogelijk wordt. Het ministerie denkt na over een versoepeling van het vervoersverbod voor varkens, maar mogelijk minder vergaand dan LTO wil. Volgens de woordvoerder is het beperkt toestaan van vervoer van varkens naar slachterijen de meest voor de hand liggende versoepeling van het vervoersverbod.

LTO gaat er van uit dat het toepassen van deze indeling afhankelijk zal zijn van de uitslagen van testen op bedrijven in Sprang-Capelle en Maren-Kessel en Berghem, waar sinds vorige week verdenking van MKZ bestaat. Volgens een woordvoerder van het ministerie gaven alle testen tot nu toe ,,onduidelijke uitslagen''.