Verloving Willem-Alexander en Máxima 8

Jorge Zorreguieta is nog voor geen enkel gerecht gedaagd, laat staan schuldig bevonden.

Een land dat de mond zo vol heeft van mensenrechten zou moeten weten dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. In plaats daarvan wordt bepaald dat hij beter niet bij het huwelijk van zijn dochter kan verschijnen. Het besef is wel in Nederland doorgedrongen dat je van een dochter niet mag vragen afstand te nemen van haar vader. Het omgekeerde geldt ook: je mag een vader niet vragen afstand te nemen van zijn dochter. Je mag niet van hem vragen zijn dochter in de steek te laten op de dag van haar huwelijk. Iedereen buiten Nederland weet dat. In Nederland geldt echter `recht' voor barmhartigheid, en `kwaad' met kwaad vergelden. Het is primitief, het is barbaars.

    • Albert Appelo