Verloving Willem-Alexander en Máxima 4

Het is betreurenswaardig dat kardinaal Simonis direct na de verloving van Willem-Alexander en Máxima een nieuwe druk op het paar legt door te stellen dat Máxima bij voorkeur katholiek moet blijven.

De reactie van Máxima in hetvraaggesprek was duidelijk: dit is een persoonlijke keuze en die maak ik niet overhaast. Het zou beter zijn het paar, voorzover dat in deze positie mogelijk is, rust te schenken dan onmiddellijk nieuwe claims te leggen. Ik hoop dat het Máxima dan ook niet in de eerste plaats om de vorm, maar om de inhoud van het geloof zal gaan.

    • Paul van Dijk