Verloving Willem-Alexander en Máxima 3

De conclusie van sommigen, voortkomende uit de uitspraak van Máxima Zorreguieta, dat de toekomstige echtgenote van de kroonprins Willem-Alexander wellicht toe zal treden tot de hervormde kerk, zal voor oranje-gezinde katholieken een groot probleem vormen.

Katholiek wordt men door het sacrament van het Doopsel. Dit is een eeuwig lidmaatschap. Uittreden of de Kerk verlaten wordt door het recht van de katholieke kerk (Codex Juris Canonici 1983) gezien als apostasie of schismatieke daad (canon 751). Op deze handelingen staat de kerkelijke straf van excommunicatie latae sententiae (`automatische uitsluiting uit de kerkgemeenschap'; zie canon 1364.1).

Een vrouw die in staat van excommunicatie leeft (en de daad die met excommunicatie zal worden gestraft is objectief een doodzonde) kan voor oprechte en praktiserende katholieken geen koningin zijn. Een uitgetreden prinses en toekomstige koningin zal bij veel katholieken en in veel katholieke landen een persona non grata zijn. Dit zou onnoemelijke schade berokkenen aan het instituut van de monarchie.

    • A. Caldelas