Verloving Willem-Alexander en Máxima 16

Aan Von der Dunks observatie dat het nog maar de vraag is wat de opvattingen van Máxima zelf eigenlijk zijn, en, belangrijker nog, dat de familie Zorreguieta niet meer uit de kennissenkring van de Oranjes zal zijn weg te denken, en daar dus onvermijdelijk een invloed zal uitoefenen waar democraten niet blij mee zullen zijn, valt nog een opvallend punt toe te voegen uit de woorden die Máxima over de daden van haar vader sprak. Zij stelde dat zij als Argentijnse spijt had van de daden van haar vader. Als staatsburgeres dus, niet als dochter, hetgeen het gelijk van Von der Dunk onderstreept.

Nog een andere opvallende uitspraak is tot mijn verwondering tot dusverre buiten schot gebleven. Willem-Alexander haastte zich om te benadrukken dat kinderen uit hun huwelijk Nederlands-hervormd zullen worden gedoopt. Echter, naar mijn weten is het tot nu toe in traditioneel katholieke kringen gebruikelijk om bij een gemengd huwelijk te eisen dat de kinderen katholiek zullen worden opgevoed. Maar daar hoor ik niemand over, zelfs kardinaal Simonis niet. De laconieke vanzelfsprekendheid waarmee beiden het katholicisme voor hun kinderen van de hand wezen, waarmee een katholieke troonopvolger dus kennelijk ondenkbaar wordt geacht, laat iets zien dat mij van veel meer belang lijkt dan welk geloof een lid van het koninklijk huis aanhangt (wat mij overigens persoonlijk koud laat): kennelijk zijn katholieken als zodanig nog steeds tweederangs staatsburgers, en laten ze zich dat nog steeds aanleunen ook, nu weer door Máxima en Willem-Alexander.

    • O.L.E. Jongmans