Verloving Willem-Alexander en Máxima 15

Een cultuurhistoricus is, te oordelen naar Thomas von der Dunk, een pessimistische betweter. Hij ziet in het artikel `Schoonvader blijft als zwarte schaduw over koningshuis hangen' (NRC Handelsblad, 2 april), zware dagen voor Nederland in het verschiet als prins Willem-Alexander koning wordt, met Máxima aan zijn zijde.

De kroonprins heeft zich volgens Von der Dunk immers een koppig man getoond zonder veel inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen, terwijl zijn geliefde door haar opvoeding een deterministisch onbegrip voor onze democratische waarden zal tonen, zij het dat een halfzuster – door eerder afstand te nemen van het Videla-regime – kennelijk aantoont dat opvoeding toch niet allesbepalend is.

Onze cultuurhistoricus heeft kennelijk een lage dunk van het Nederlandse volk, dat zich naar hij vermoedt in een Máxima craze ongevoelig zal tonen voor de verderfelijke waarden die zij – door haar opvoeding – in ons vaderland gaat zaaien. Ik denk dat wij slimmer en alerter zijn dan Von der Dunk veronderstelt en ons niet willig naar de pijnbank van de dictatuur laten voeren. Maar ja, dat levert geen stuk in de krant op.

    • A. Lammers