Verloving Willem-Alexander en Máxima 10

Het is schrijnend dat ons staatsbestel situaties schept, dat van mensen verlangd kan worden zich te ontdoen van hun eigen identiteit om een levensverbintenis te kunnen aangaan met iemand die krachtens zijn geboorte een functie heeft in dat staatsbestel.

Door het handelen van de kroonprins en het gedogen daarvan door de minister-president dreigde ons staatsbestel op ongewenste wijze geassocieerd te worden met uiterst omstreden gebeurtenissen in het buitenland. Allerwegen wordt Kok nu lof toegezwaaid voor de wijze waarop hij deze kwestie heeft opgelost.

De oorzaak van dit probleem was echter dat hij heeft gedoogd dat het koninklijk huis zich heeft kunnen inlaten met de familie Zorreguieta (tot en met een ontvangst ten paleize) en hij daar niet vroegtijdig een einde aan heeft gemaakt. Dat moet hem worden aangerekend. Nog zwaarder moet hem echter worden aangerekend dat hij er de verantwoordelijkheid voor neemt dat dit probleem vervolgens op achttiende-eeuwse manier wordt opgelost: door de aanstaande bruid van de kroonprins zich van haar identiteit te laten vervreemden.