Trage afhandeling klachten

De afhandeling van klachten over kindermishandeling laat vaak weken tot maanden op zich wachten. De Bureaus voor Jeugdzorg hebben weliswaar meer geld gekregen van de overheid, maar te weinig om echte knelpunten op te lossen. Bovendien slagen zij er niet in genoeg personeel te werven.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die begin vorige maand door het Landelijk Programma Management Jeugdzorg is gehouden, een onafhankelijk instituut dat is ingesteld door de ministeries van Justitie en VWS. De vragenlijsten zijn ingevuld door de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) en de Bureaus Jeugdzorg. Vrijwel alle meldpunten noemen het alarmerend en onaanvaardbaar dat er zo lang overheen gaat voordat kan worden doorverwezen naar een hulpverlenende instantie. Het blijkt bepaald geen uitzondering dat een gezin pas na enkele maanden of een jaar hulp wordt geboden.

De afgelopen drie jaar is in totaal 110 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld voor het inlopen van wachtlijsten als gevolg van voortdurende klachten. Een merendeel van de Bureaus voor Jeugdzorg geeft in de enquête aan dat de wachtlijsten ondanks de financiële injectie even lang gebleven zijn, zo niet langer zijn geworden.

Van de medewerkers van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling vindt 93 procent de wachttijden `onaanvaardbaar' of `alarmerend', bij de Bureaus Jeugdzorg ligt dat percentage op 67. Het is de taak van de AMK's meldingen over kindermishandeling te onderzoeken en zo nodig mensen naar de Bureaus Jeugdzorg door te verwijzen. Niet alle meldingen kunnen altijd onmiddellijk worden onderzocht, maar het grootste probleem zit bij de Bureaus Jeugdzorg, zegt A. van der Lans van het AMK in Rotterdam. Zij benadrukt overigens dat in acute gevallen waar onmiddellijk hulp is geboden, die hulp er ook komt.

Verwijst een AMK een kind en zijn ouders naar een Bureau Jeugdzorg door, dan moet volgens de normen binnen dertig werkdagen hulp worden geboden. In 70 procent van de gevallen gebeurt dat ook, zegt een woordvoerder van VWS.