Nuon vreest overnameprooi te worden

Het energie- en waterbedrijf Nuon vreest op termijn een overnameprooi te worden, nu de Tweede Kamer privatisering van de regionale stroomnetten grotendeels wil blokkeren. Dit heeft bestuursvoorzitter T. Swelheim vanmorgen gezegd bij de presentatie van het jaarverslag over 2000.

,,Zonder de netten worden wij minder interessant, maar tegelijkertijd in geld uitgedrukt minder waard. Meer partijen kunnen ons dan kopen'', zei Swelheim. ,,Als de meerderheid van de netten niet geprivatiseerd kan worden – hetzij door een beursgang, hetzij door een fusie, hetzij door een combinatie van beide – dan vrees ik dat na de productiesector ook de distributiesector grotendeels in buitenlandse handen komt.''

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 zouden vanmiddag in de Tweede Kamer een motie indienen, waarin slechts een gedeeltelijke privatisering van de regionale elektriciteitsnetten wordt toegestaan. Het juridisch eigendom van de netten blijft in handen van gemeenten en provincies. Van het economische eigendom mag een minderheid worden geprivatiseerd. In het jaar 2004 wordt de privatisering geëvalueerd. ,,Tot 2004 zal er niet veel gebeuren, maar daarna worden we wellicht een overnameprooi'', zei Swelheim.

Nuon praat volgens Swelheim ,,met iedereen'' over een fusie ,,op basis van gelijkwaardigheid''. In Nederland is dat niet mogelijk, omdat een combinatie met bijvoorbeeld het ongeveer evengrote Essent te groot zal worden voor de Nederlandse markt. ,,Jammer dat het niet kan'', aldus Swelheim. ,,Als de Nederlandse markt echt onderdeel wordt van de Europese - en in 2003, 2004 is dat misschien wel zo, dan kan het misschien wel.'' Nuon zoekt daarom vooralsnog een ongeveer even grote partner in het buitenland.

Nuon zag de nettowinst – zonder buitengewone baten en lasten – vorig jaar met 20 procent toenemen tot 722 miljoen gulden. Die stijging was voor een groot deel te danken aan een daling van de rentelast met ruim 100 miljoen gulden; met de boekwinst op de verkoop van het productiebedrijf is de schuldenlast fors verlaagd. Het bedrijfsresultaat steeg slechts vier procent tot 932 miljoen gulden. De omzet steeg met dertien procent tot 8,2 miljard gulden, mede als gevolg van overnames.