Mond- en klauwzeer 3

Bij de mens zijn epidemieën van levensbedreigende besmettelijke ziekten als pokken, pest, difterie, kinderverlamming enzovoort door middel van preventieve vaccinaties beheersbaar geworden, een enkele is zelfs tot verdwijning gebracht. Bij het vee evenwel wordt de epidemie van het zeer besmettelijke mond- en klauwzeer op primitieve wijze bestreden door middel van massaal afmaken en verbranden van de dieren. Deze methode is niet alleen onvoldoende werkzaam gebleken, zij getuigt tevens van een onbarmhartige minachting. Het feit dat werkzaam vaccin voorhanden is maakt dit alles nòg schrijnender.

    • M. Mauve