Mond- en klauwzeer 1

Veel veehouders worden door de mond- en klauwzeer-epidemie zowel materieel als emotioneel buitengewoon getroffen. Zij zien hun levenswerk, de veestapel, waarvan zij de kwaliteit door verdeling gedurende vele jaren hebben opgevoerd, in korte tijd verloren gaan. De technocraten hebben uitgerekend dat zo'n epidemie eenmaal in tien jaar kan voorkomen en dat het daarom waard is het risico van non-vaccinatie te nemen. Als technocraten hebben zij de emoties die daarmee samenhangen niet in geld kunnen uitdrukken.

Waarom dit non-vaccinatiebeleid? Om de export naar de Verenigde Staten, Canada en Japan in stand te kunnen houden. Schaf het beleid van non-vaccinatie af opdat de financiële en emotionele ellende van veehouders niet meer op het spel staan, bouw de exportsubsidies af zodat export naar de genoemde landen wordt beëindigd en het principe van vrije wereldhandel tot zijn recht komt, en pas de capaciteit van de veehouderij daarop aan, waardoor de verbetering van het milieu wordt gediend. Het moet voor technocraten een uitdaging zijn de netto voordelen van deze benadering te becijferen. Politici kunnen deze becijfering gebruiken om voor nieuw beleid op basis van deze benadering medestanders te krijgen.

    • Dr. W.Ij. Aalbersberg