Ministerie schuldig aan misbruik

Het ministerie van Sociale Zaken en de Arbeidsvoorziening zijn verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van Europese subsidiegelden. Tussen 1994 en 1999 hebben zij zeker 250 miljoen gulden onrechtmatig ontvangen.

Dat zijn de belangrijkste voorlopige conclusies van oud-Rekenkamerpresident H. Koning die in opdracht van minister Vermeend (Sociale Zaken) de fraude met subsidies van het Europese Sociaal Fonds (ESF) onderzoekt. Het rapport is gisteren aan de Kamer gezonden. Minister Vermeend (Sociale Zaken) ging eerder al uit van circa 350 miljoen gulden aan onterecht uitgekeerd ESF-geld. Nederland zal de onterecht uitgekeerde bedragen uiteindelijk moeten terugbetalen aan Brussel.

Tijdens het grootste gedeelte van de onderzochte periode was de huidige PvdA-fractievoorzitter Melkert als minister van Sociale Zaken (1994-1998) verantwoordelijk voor het ESF. Het ministerie greep pas in 1999 in, op last van de Tweede Kamer. Vanaf 1996 waren de tekortkomingen al bekend. Zowel de Arbeidsvoorziening als het ministerie van Sociale Zaken hebben kritiek op de besteding van ESF-gelden te lang afgedaan als `incidenten'.

Het ontbrak volgens Koning bij zowel Sociale Zaken als bij de Arbeidsvoorziening aan ordelijkheid en controleerbaarheid en de toezichtfunctie is gedurende lang tijd gebrekkig uitgeoefend. Slechts bij uitzondering, en dan nog in een te laat stadium, is er gecorrigeerd voor de gemaakte fouten.

Koning constateert dat er formeel wel werd gepoogd om iets aan de geconstateerde fouten te doen, maar dat dit voornemen vooral leidde tot ,,een vloedgolf van notities, memo's en onderzoeksrapporten'. In de onderzochte periode kreeg Nederland in totaal ongeveer 3 miljard gulden subsidie. Hij benadrukt dat er vooralsnog geen sprake lijkt te zijn ,,van misbruik of oneigenlijk gebruik', maar van ,,een niet op ordelijke wijze uitvoering geven aan ESF 1994-1999.'

De onderzoekers lopen vooruit op hun eindrapport deze zomer, door nu al aan te geven dat er waarschijnlijk geen hoofdverantwoordelijke zal kunnen worden aangewezen. Koning legt de schuld van het onzorgvuldig omgaan met de subsidies bij alle betrokken partijen. Minister Vermeend onderschrijft dat er geen hoofdverantwoordelijke is voor het misbruik.

De kop van het bericht Ministerie schuldig aan misbruik (in de krant van dinsdag 3 april, pagina 15) doet geen recht aan de inhoud van het bericht. Het Gerectificeerd

EU-geld

ministerie van Sociale Zaken was niet schuldig aan `misbruik' van Europese subsidiegelden, maar was verantwoordelijk voor het gebrek aan toezicht op de aanwending van dit geld.