Met plastic bordjes op bivak

Tijdelijk buiten gebruik: de messtin. Het aluminium etensblik waar generaties militairen hun bonen uit lepelden, maakt weliswaar nog steeds deel uit van de persoonlijke gevechtsuitrusting. Maar gegeten mag er niet meer uit worden. Te onhygiënisch, besliste de landmacht onlangs. Sinds enkele weken eten militairen op bivak daarom van witte plastic bordjes.

Oorzaak is niet de messtin zelf, maar de uitrusting van de landmacht voor de afwas te velde, het zogenoemde `drievatensysteem': één vat voor de etensresten, één vat met heet afwaswater en één vat met koud water om de messtin af te spoelen. Onderzoek wees onlangs uit dat het drievatensysteem niet voldoet aan de internationale hygiënische standaard voor de bereiding van voedsel, de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Roet uit de verwarmingspijp kan in het afwaswater terechtkomen, legt een woordvoerder van het ministerie van Defensie uit. ,,En als je de eerste bent die zijn messtin afwast, is het water nog lekker schoon. Maar ben je de laatste, dan is het behoorlijk smerig.''

Op 28 februari vaardigde de landmachtstaf een order uit waarin het commandanten werd verboden nog langer van het drievatensysteem gebruik te maken. Defensie onderzoekt nu of er een nieuw afwassysteem aangeschaft kan worden. ,,We oriënteren ons nu in de markt.'' Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend. ,,In de tussentijd gebruiken we plastic disposables'', zegt de woordvoerder.

Het is niet voor het eerst dat milieu-, arbo- of hygiëneregels Defensie parten spelen. Sinds de jaren negentig mogen er wegens de vervuiling van de bodem op oefenterreinen geen latrines meer worden gegraven. De huidige militair te velde doet zijn behoefte op een zogenaamde `Dixie', een chemisch toilet van Duitse makelij. Tijdens oefeningen is het vijandelijke bivak daarom, hoe goed gecamoufleerd ook, altijd te herkennen aan een roze huisje tussen het struikgewas.

Ook de krijgsmacht moet zich aanpassen aan de normen van deze tijd, zegt de Defensiewoordvoerder. ,,Regels voor milieu en hygiëne zijn de laatste jaren aangescherpt. Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor de hele maatschappij.''

    • Steven Derix