Kok: vrijheid, blijheid voor duurzame bedrijven

Moeten bedrijven verplicht jaarlijks informatie geven over hun rol als duurzame ondernemer? Nee, zegt het kabinet. Ahold-topman Van der Hoeven heeft daarover zijn twijfels.

Duurzaam ondernemen. Mooi idee. Maar is het een nieuw woord voor charitas? Of modern burgerschap van topmanagers? Of een poging van bedrijven om bijvoorbeeld het onderwijs op te lappen omdat de overheid geen geld zegt te hebben? Of gewoon goeie pr?

Moet u de mensen die nu voor de Albert Heijn staan en daklozenkranten verkopen niet naar binnen halen, wil hoofdredacteur Fred Bakker van Het Financieele Dagblad weten. Kunnen zij vakken vullen. ,,Hebben wij hen al drie keer gevraagd'', zegt bestuursvoorzitter Cees van der Hoeven van Ahold, moeder van onder meer Albert Heijn. Maar zij willen niet.

De ruim vierhonderd genodigden van de Rabobank en Het Financieele Dagblad lachen. ,,Buiten verdienen zij meer'', roept iemand. De bank en de krant sponsoren de Raiffeisenlezing, vernoemd naar een van de grondleggers van coöperatief ondernemen.

Minister-president Wim Kok houdt een verhaal over duurzaam ondernemen, daags nadat het kabinet akkoord is gegaan met een SER-advies over dit onderwerp. Het kabinet ziet onder meer af van verplichte rapportage door bedrijven over hun sociale en milieubeleid en hun rol als duurzaam ondernemer.

Kok botst zodoende met Van der Hoeven. De minister-president laat in niet mis te verstane bewoordingen zijn scepsis blijken over de mogelijkheid sociaal en ander duurzaam beleid in harde cijfers te vangen. Kok wil ondernemers de ruimte geven en hun goede bedoelingen niet smoren in ,,haast theologische discussies'' over de vraag hoe hun activeiten op dit gebied gemeten moeten worden.

De Tweede Kamer steunt in meerderheid het SER-advies, maar juist Koks eigen PvdA wilde met GroenLinks een wetsontwerp indienen om duurzame rapportage verplicht te stellen.

Voor Van der Hoeven, een van de ondernemers die gisteravond na Kok wordt ondervraagd, staat of valt het maatschappelijk ondernemen met een goede maatstaf. ,,De manier waarop we [duurzaam beleid] meten moet worden verbeterd'', zei hij. ,,Als we beter kunnen meten, wordt ook de druk op het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren opgevoerd.''

De scepsis van Van der Hoeven belooft weinig goeds voor de Raad voor de Jaarverslaggeving. Die heeft van het kabinet opdracht gekregen uit te zoeken hoe de verslaglegging over duurzaam ondernemen er in de toekomst uit zou moeten zien.

Ondernemingen worstelen met de vrijwilligheid. Slechts acht Nederlandse beursfondsen publiceren bijvoorbeeld een heus milieuverslag op bedrijfsniveau. De twee bedrijven die dit jaar hun debuut zouden maken, zagen er bij nader inzien maar weer een jaartje vanaf.

Van der Hoeven maakte gisteren duidelijk dat hij in elk geval weinig ziet in het plan van Kok: ,,De Raad voor de Jaarverslaggeving is niet het orgaan dat ons daarin het meeste vooruit kan helpen'', aldus Van der Hoeven. Ahold zelf heeft de universiteit van Groningen gevraagd zich te buigen over de kwestie van de zogeheten duurzaamheidsverslagen.

Bestaande maatstaven van het Global Reporting Initiative, leidraad voor steeds meer binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, kwamen gisteren niet aan de orde. Kok maakte duidelijk dat het maatschappelijk ondernemen in Stockholm onderwerp van discussie is geweest voor de lidstaten van de Europese Unie. In juni van dit jaar komt de Europese Commissie met een zogeheten Groenboek met uitgangspunten op dit gebied.